Záložka do knihy spája školy

Medzinárodný deň školských knižníc 2017 | Základná škola Trstené pri Hornáde     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 už 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. 
Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


     Dňa 12. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala ôsmačka Petra Šomšáková. V konkurencii žiakov celého okresu naša šikovná Petra obsadila pekné 3. miesto. Domov si odniesla diplom a darčekovú poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus. Ku skvelému umiestneniu Petre blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalších súťažiach.   

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!


Žiaci triedy 5. ročník získali 3. miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Jesenný jazykový šampionát vo Wocabee

     V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, ktorý prebiehal online  v inovatívnej aplikácii na učenie slovíčok v anglickom jazyku  s názvom WocaBee. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Napíš list-poteš srdce


      Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu: Napíš list-poteš srdce, ktorú prijali naši štvrtáci. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Office 365 / MS TEAMS – prihlásenie žiaka

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Výnimka z karantény

O výnimku z karantény môže požiadať zákonný zástupca žiaka, ktorý:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V) 
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola žiakovi podaná prvá dávka očkovania v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) žiak prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

O výnimke z karantény je potrebné informovať triednych učiteľov, zároveň žiak do školy prinesie vytlačené a podpísané tlačivo – Oznámenie o výnimke z karantény.
Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     Dňa 15. 10. 2021 sa online formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C. Do tejto kategórie patria aj žiaci našich najstarších ročníkov – žiaci 8. a 9. ročníkov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM

     Pripomíname všetkým zákonným zástupcom žiakov POVINNOSŤ informovať školu (tr.učiteľa/RŠ/administrátora) o dôvodoch vymeškávania žiaka z vyučovania.

     Je potrebné informovať o karanténe z dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 žiaka alebo osoby, s ktorou bol žiak v kontakte.

NEVYHNUTNÉ JE IHNEĎ INFORMOVAŤ O POZITÍVNOM VÝSLEDKU ŽIAKA.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Trstenská štafeta 2021

     Aj v tomto školskom roku sa mnohé európske veľkomestá, mestá, mestečká i obce zapojili do Európskeho týždňa športu a naša škola sa po tretíkrát pridala k nim aktivitou Trstenská štafeta. „#BeActive“ – „#Buď aktívny“ sa ozývalo areálom školy v pondelok 4. 10. 2021. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Porucha odstránená – riaditeľské voľno sa ruší

Oznamujeme rodičom žiakov, že dňa 5. 10. 2021 bude vyučovací proces prebiehať za bežných podmienok. 

Riaditeľské voľno sa RUŠÍ.

S pozdravom vedenie školy.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Slávik Slovenska 2021

     Spevácka súťaž v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska v tomto školskom roku oslavuje jubileum – krásnych 30 rokov. Každoročne sa v troch kategóriách do tejto súťaže zapoja i naši žiaci a svojim spevom dokazujú, že slovenská ľudová pieseň má svoju dušu, vôňu a prostredníctvom nej zažijú neopakovateľnú atmosféru. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

TRSTENSKÁ ŠTAFETA – pozvánka

     
Pozývame všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov i širokú verejnosť odbehnúť si úsek našej štafety a urobiť niečo pozitívne pre seba. 
     Touto našou aktivitou sa zapojíme do 7. ročníka Európskeho týždňa športu. (https://www.tyzdensportu.sk/)

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Európsky deň jazykov 2021

Iniciatíva pre základné školy: Európsky deň jazykov 2020     To, že rovesnícke vzdelávanie má svoje opodstatnenie vo vyučovacom procese a u žiakov je veľmi obľúbené sa opäť ukázalo v rámci slávenia Európskeho dňa jazykov. Dvojice starších žiakov sprevádzali aktivitami žiakov v jednotlivých triedach. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Voľné pracovné miesta

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ rodičov

Vážení rodičia,

     dňa 16. septembra 2021 Vás pozývame na plenárne zasadanie OZ rodičov, ktoré sa bude konať o 16.30 hod. v cvičebni Základnej školy Trstené pri Hornáde.

Dôvodom na zvolanie plenárneho zasadania rodičov je začiatok školského roka, ale aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy (2021-2025) podľa §24 a §25 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Aj preto je vaša účasť veľmi potrebná.

Dovoľujeme si požiadať Vás, aby ste si doniesli svoje pero, ďakujeme.

Hneď po zverejnení výsledkov volieb sa uskutočnia triedne aktívy rodičov.

Zároveň však musíme dodržiavať epidemiologické opatrenia, preto sa plenárneho
rodičovského môže zúčastniť iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý musí so sebou
priniesť vypísané „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ – stiahnuť  TU (pre tých , ktorí nemajú možnosť vyhlásenie vytlačiť, bude poskytnuté v škole).

                                                                                   Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     Každý žiak ZŠ obdrží prihlášku na nový školský rok v prvý deň nástupu t. j. 2.9.2021, ktorú obratom ak má záujem o stravovanie, vyplnenú vráti do školskej jedálne v piatok 3.9.2021. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Antigénové samotestovanie

     Na základe informácie z Okresného úradu Odbor školstva Košice oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov presúva na neskorší termín, ktorý bude škole oznámený. Potom budeme rodičov, ktorí prejavili záujem o testy, kontaktovať.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Informácia k 1. dňu v škole

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje,
že nástup žiakov do školy je vo štvrtok 2. septembra 2021

Pre žiakov 1. ročníka o 8:40 hodine.
Pre žiakov 2. až 4. ročníka  o 8:50 hodine.
Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 9:00 hodine.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v kmeňových triedach o 9.10. hodine.
Ukončenie 1. dňa v škole je pre žiakov plánované na 10.00 – 10.30 hod.
V dňoch 2. a 3. septembra 2021 nebude z prevádzkových dôvodov zabezpečené stravovanie žiakov v školskej jedálni, strava sa bude podávať od 6. septembra 2021.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM vedúcej ŠKD

Vedúca ŠKD oznamuje rodičom žiakov, že z organizačných dôvodov bude školský klub detí fungovať od 6. septembra 2021.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár