Ako sa šťastie usmialo na nás …

     Naša škola bola medzi viac ako tisíc školami, ktoré navrhol náš žiak, Dávid Hoffman (9.roč.) prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram do súťaže o slúchadlá JBL Quantum100 s mikrofónom, určených pre dištančnú výuku. Z tohto množstva škôl vyžrebovali športové osobnosti, majstri Európy v atletike Ján Volko a cyklistike Tomáš Bábek práve našu školu.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Milí rodičia a žiaci,
od 16.11.2020 platí staronové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď link, ktoré musí rodič vypísať, ak žiak chýba v škole viac ako 3 kalendárne dni.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a usmernenie MŠVVaŠ SR (8.11.2020)

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8.11.2020)

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej knižnici

Európske jazyky v našej knižnici : Bonne journée! Pozdravujeme vás z našej školskej knižnice! Nedávno sme ukončili týždeň francúzskeho jazyka. Navštívili sme preslávenú Eiffelovku, zoznámili sa s Malým princom, veľmi nás zaujali dobrodružné romány Julesa Vernea i starobylé francúzske knižky. Virtuálne sme ochutnali “žabožrútsku” kuchyňu, okúpali sa v Atlantickom oceáne. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

Od zajtra t.j. 3.11.2020 je školská jedáleň v prevádzke. Je potrebné sa
prihlásiť na obed do 07.30 hod. telefonicky na číslo 0903 986 986 alebo
e-mailom- trstenesj@gmail.com

                                                                        Vedúca školskej jedálne 

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Oznam pre rodičov

      Milí rodičia a žiaci,
pri vstupe žiaka do školy je potrebné predložiť nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti k zajtrajšiemu /3.11.2020/ nástupu do školy po celoplošnom testovaní.
     Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť nové Vyhlásenie, ho  môžu vypísať pri vstupe žiaka do školy. Bez vyhlásenia žiak nemôže vstúpiť do budovy školy.
     Pozrite aj Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť.“ 
 

Vyhlásenie si môžete stiahnuť aj TU.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Jesenné prázdniny – zmena termínov

Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 23.10.2020 v tomto školskom roku dochádza k zmene termínu jesenných prázdnin, a to nasledovne:
30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

    Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, že školská jedáleň bude od zajtra t. j. 27.10.2020 zatvorená z dôvodu karanténnych opatrení podľa rozhodnutia RÚVZ.

                                    Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. STUPEŇ od 26.10.2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa 23. 10. 2020 rozhodol takto:

     S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatomdeviatom ročníku (2. stupeň) (https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ). Školské vyučovanie žiakov 1. stupňa (1. – 4. roč.) naďalej prebieha prezenčnou formou (v škole).

 • Prezenčnú formu  vyučovania žiakov 2. stupňa nahrádza dištančná forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. 
 • Rozvrh dištančného vyučovania pre jednotlivé triedy bude zverejnený na Edupage, žiaci dostanú inštrukcie od vyučujúcich a triednych učiteľov, kedy prebieha online hodina – videohovor, samostatná práca, resp. iné forma práce a ďalšie inštrukcie… .
 • Je potrebné sledovať Edupage, náš web, náš Facebook.
 • Komunikácia žiakov s vyučujúcimi bude prebiehať online prostredníctvom webstránok a aplikácií:
  • Edupage 
   • (prihlásenie – meno: MenoPriezvisko, heslo žiaci dostali od tr. učiteľov),
  • Office 365 – Microsoft Teams – www.portal.office.com 
   • meno: m.priezvisko@zstph.onmicrosoft.com, heslo: každý žiak si individuálne zmenil),
  • Messenger,
  • Zoom,
  • ALF (prihlásenie: postup na našej webstránke ),
  • Skype.
 • Zákonný zástupca žiakov, ktorí majú problém s pripojením sa na hodiny, kontaktuje triednych učiteľov resp. priamo vedenie školy a požiada o doručovanie učebných materiálov/pracovných listov. Prevzatie a konzultácie (v rozsahu 3 vyuč. hodín) budú žiakovi/zákonnému zástupcovi umožnené za dodržania všetkých hygienických opatrení minimálne 1x týždenne (streda, 10.00 hod.).
Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM RODIČOM

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 16. októbra 2020, budú mať žiaci
v pondelok 19. októbra 2020, skrátené vyučovacie hodiny. Vyučovací proces bude prebiehať
podľa platného rozvrhu.
Vyučovanie pre jednotlivé ročníky skončí takto:
1. – 4. roč. končí o 11:30 hod.
5. – 9. roč. končí o 12:10 hod.
Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú deti v popoludňajšom ŠKD, aby v súvislosti
s momentálnou situáciou, vyzdvihli v rámci svojich možností deti skôr.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Rodičia pozor!

Vážení rodičia,
so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou Vám pripomíname:

 • V prípade, že u dieťaťa, alebo  u jeho rodinných príslušníkov
  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-
  19 , čo bude dôvodom, že dieťa nepríde do školy, (v tomto
  prípade nestačí len zavolať, že dieťa nepríde do školy), musíte
  o tejto príčine okamžite!! informovať triedneho učiteľa a
  riaditeľku školy – 0911 925 736.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom
  všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
  miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
  podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej knižnici

     Máme za sebou dlhý taliansky týždeň. Spoločne sme objavovali tajomstvo Leonardových geniálnych vynálezov, učili sme sa krájať pizzu – zopakovali sme si zlomky i pojmové mapy. Nášho knižničného Pinocchia sa nám síce nepodarilo naučiť chodiť, ale jeho dobrodružstvá i veľký príbeh Rómea a Júlie z Verony nám vohnali slzy do očí. Benátsky karneval nám pripomenul nádherné farebné masky, ale aj epidémie, ktoré tu boli už pred niekoľkými storočiami.

Želáme našim žiakom pekné jesenné dni v škole!

Fotky si môžete pozrieť  TU

Pozri aj Európske jazyky v našej škole.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

RODIČIA POZOR – OFFICE 365 pre žiakov

Vážení rodičia,

v týchto dňoch na Vaše resp. na žiacke emaily bol doručený potvrdzujúci email o vytvorení účtu vášho dieťaťa v prostredí OFFICE 365.

Žiak týmto získava prístup k aplikáciám a cloudovému úložisku, ktoré môže spúšťať pomocou počítača, tabletu či mobilu. V prípade dištančného vzdelávania bude komunikácia medzi žiakmi a vyučujúcimi prebiehať v tomto prostredí.

Je potrebné žiakovi nastaviť heslo, (Žiakovi ho niekde napísať-žiačka knižka. ) aby sa mohol prihlasovať/pripájať do prostredia v škole a aj inde.

Ak Vám alebo Vášmu dieťaťu  takýto email nebol doručený, kontaktujte, prosím, školu a nahláste  svoj email.

                                                                                                                                            administrátor

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej škole

     Počas „nemeckého“ týždňa sme sa dozvedeli mnohé z oblasti jazykov, geografie, matematiky, hudby, politiky… Zdokonalili sme sa v práci s mapou, internetom, vytvorili sme veselé dielka. Krásne knižky nás inšpirovali k ďalšiemu čítaniu. Tento týždeň sa bude niesť v talianskom duchu.
Viva Italia!

Fotky si môžete pozrieť TU

Pozri aj Európske jazyky v našej škole

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Trstenská štafeta 2020

     29. septembra 2020 sme sa opäť postavili na štart Trstenskej štafety. Po druhýkrát sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu (23. – 30. september 2020). Všetci sme sa poctivo držali hesla kampane: „#BeActive“ – „#Buď aktívny“ a zdarne dobehli do cieľa, kde na nás čakala odmena. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej škole

26 September: The European Day of Languages - Newsroom     Aj v tomto školskom roku si pripomenieme Európsky deň jazykov – 26. september, aj keď netradične.
     V súlade s prísnymi protiepidemiologickými opatreniami sme v školskej knižnici pre žiakov pripravili zábavné aktivity a hry, ktoré ich zavedú do tajov niektorých európskych jazykov a krajín. Nebudú chýbať mapy, vlajky, skladačky a hlavolamy. A samozrejme, zaujímavé a inšpiratívne knižky a príbehy.
     Práve prebieha NEMECKÝ TÝŽDEŇ Vlajka Nemecka – Wikipédia.  Našim žiakom želáme príjemné školské dni!

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | 2 komentáre

Európsky týždeň športu – Trstenská štafeta 2020

 

     Aj tento rok  srdečne pozývame všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov, kamarátov i širokú verejnosť zabehnúť si úsek našej štafety a urobiť niečo pozitívne pre seba.

Tešíme sa na Vás… 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

 Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (stiahnite kliknutím na link). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Pozvánka na triedne aktívy OZ rodičov

Vážení rodičia, 

pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. 09. 2020 o 16, 30 hod.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Prednáška a aktivity – dažďová záhrada

     V rámci projektu „Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť“, ktorý je pokračovaním vzdelávacích aktivít OZ Priatelia trstenskej prírody sa v našej škole dňa 11.9.2020 uskutočnila prednáška a vzdelávacie aktivity so skúsenou lektorkou pani Paulou Urdovou. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár