OZNAM

Na základe rozhodnutia ministra školstva, sa žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do škôl nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň, o čom vás budeme informovať.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov

Na základe nových usmernení a rozhodnutia ministra školstva oznamujeme, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Žiaci ročníkov 1.- 4. budú postupovať podľa pokynov svojich triednych učiteľov, ktoré dostanú v pondelok 11. januára. Od 18. januára sa budú títo žiaci vzdelávať prezenčne (v škole), podmienkou je testovanie jedného zo zákonných zástupcov, ktorý predloží škole negatívny výsledok testu na Covid-19, nie starším ako 7 dní. Žiaci tejto vekovej kategórie sa testovať nemusia.

Žiaci ročníkov 5.- 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín až do 22. januára 2021. Nástup na prezenčné vzdelávanie je plánovaný na 25. januára 2021 po predložení negatívneho výsledku testu na Covid-19, a to u žiaka, aj jeho zákonného zástupcu.

Testovanie žiakov 5.-9. ročníka a jedného zákonného zástupcu žiaka je po dohode so zriaďovateľom plánované uskutočniť v našej obci. O presnom termíne a harmonograme testovania vás budeme informovať.

Oznamy pre rodičov budeme priebežne aktualizovať.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Novoročné prianie

Milí čitatelia našej webovej stránky!

Máme za sebou náročný rok plný nových skutočností, ktoré nás všetkých v marci zaskočili. Práve sme privítali nový rok, rok 2021 a všetci si určite prajeme, aby bol iný, lepší, aby bol rokom, v ktorom budeme mať znovu šancu úplne „slobodne“ napĺňať svoje sny a predstavy o živote. Prajem Vám, aby ste nasledujúce mesiace prežili hlavne v zdraví, šťastní a úspešní v osobnom i pracovnom živote.

                                                                        
Mgr. Jana Olexová, riaditeľka školy

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Vianočné prianie

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

RODIČIA ŽIAKOV 2.STUPŇA POZOR – DÔLEŽITÉ

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR “Návrat do škôl 2021” žiadame zákonných zástupcov/rodičov žiakov 2. stupňa o vyplnenie dotazníkového prieskumu do 18.12.2020

Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie

Dotazník je možné vyplniť prostredníctvom EDUPAGE, alebo vyplnený dotazník zaslať na školský e-mail.: zstrstene@gmail.com

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Deň potravín

     Náročnosť plnenia cieľov z nášho Environmentálneho akčného plánu Zelenej školy je vystupňovaná formou súčasného vzdelávania, a to najmä na druhom stupni. Keďže v tomto školskom roku nás čaká záverečné hodnotenie našej dvojročnej práce v téme Potraviny a niektoré krásne naplánované aktivity sa nedajú v súčasnosti uskutočniť, rozhodli sme sa pre iné aktivity a máme radosť z toho s akým nadšením a nápadmi sa do týchto aktivít vrhli žiaci i učitelia. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA | Zanechať komentár

Školské kolo PYTAGORIÁDY

V školskom roku 2020/2021 je to už 42. ročník matematickej súťaže:   PYTAGORIÁDA

9.12.2020 a 10.12.2020 sa na celom Slovensku, teda aj  na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

     Napriek súčasnej pandemickej situácii a s ňou súvisiacimi opatreniami vo vyučovacom procese sa naša škola zúčastnila v septembri testovania pohybových predpokladov žiakov ZŠ. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Záložka do knihy spája školy

      Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do medzinárodného projektu na podporu čítania – Záložka do knihy spája školy – radosť z čítania ukrytá v knihách. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Ako sa šťastie usmialo na nás …

     Naša škola bola medzi viac ako tisíc školami, ktoré navrhol náš žiak, Dávid Hoffman (9.roč.) prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram do súťaže o slúchadlá JBL Quantum100 s mikrofónom, určených pre dištančnú výuku. Z tohto množstva škôl vyžrebovali športové osobnosti, majstri Európy v atletike Ján Volko a cyklistike Tomáš Bábek práve našu školu.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Milí rodičia a žiaci,
od 16.11.2020 platí staronové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď link, ktoré musí rodič vypísať, ak žiak chýba v škole viac ako 3 kalendárne dni.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a usmernenie MŠVVaŠ SR (8.11.2020)

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8.11.2020)

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej knižnici

Európske jazyky v našej knižnici : Bonne journée! Pozdravujeme vás z našej školskej knižnice! Nedávno sme ukončili týždeň francúzskeho jazyka. Navštívili sme preslávenú Eiffelovku, zoznámili sa s Malým princom, veľmi nás zaujali dobrodružné romány Julesa Vernea i starobylé francúzske knižky. Virtuálne sme ochutnali “žabožrútsku” kuchyňu, okúpali sa v Atlantickom oceáne. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

Od zajtra t.j. 3.11.2020 je školská jedáleň v prevádzke. Je potrebné sa
prihlásiť na obed do 07.30 hod. telefonicky na číslo 0903 986 986 alebo
e-mailom- trstenesj@gmail.com

                                                                        Vedúca školskej jedálne 

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Oznam pre rodičov

      Milí rodičia a žiaci,
pri vstupe žiaka do školy je potrebné predložiť nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti k zajtrajšiemu /3.11.2020/ nástupu do školy po celoplošnom testovaní.
     Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť nové Vyhlásenie, ho  môžu vypísať pri vstupe žiaka do školy. Bez vyhlásenia žiak nemôže vstúpiť do budovy školy.
     Pozrite aj Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť.“ 
 

Vyhlásenie si môžete stiahnuť aj TU.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Jesenné prázdniny – zmena termínov

Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 23.10.2020 v tomto školskom roku dochádza k zmene termínu jesenných prázdnin, a to nasledovne:
30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

    Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, že školská jedáleň bude od zajtra t. j. 27.10.2020 zatvorená z dôvodu karanténnych opatrení podľa rozhodnutia RÚVZ.

                                    Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE 2. STUPEŇ od 26.10.2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) dňa 23. 10. 2020 rozhodol takto:

     S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatomdeviatom ročníku (2. stupeň) (https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ). Školské vyučovanie žiakov 1. stupňa (1. – 4. roč.) naďalej prebieha prezenčnou formou (v škole).

 • Prezenčnú formu  vyučovania žiakov 2. stupňa nahrádza dištančná forma – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. 
 • Rozvrh dištančného vyučovania pre jednotlivé triedy bude zverejnený na Edupage, žiaci dostanú inštrukcie od vyučujúcich a triednych učiteľov, kedy prebieha online hodina – videohovor, samostatná práca, resp. iné forma práce a ďalšie inštrukcie… .
 • Je potrebné sledovať Edupage, náš web, náš Facebook.
 • Komunikácia žiakov s vyučujúcimi bude prebiehať online prostredníctvom webstránok a aplikácií:
  • Edupage 
   • (prihlásenie – meno: MenoPriezvisko, heslo žiaci dostali od tr. učiteľov),
  • Office 365 – Microsoft Teams – www.portal.office.com 
   • meno: m.priezvisko@zstph.onmicrosoft.com, heslo: každý žiak si individuálne zmenil),
  • Messenger,
  • Zoom,
  • ALF (prihlásenie: postup na našej webstránke ),
  • Skype.
 • Zákonný zástupca žiakov, ktorí majú problém s pripojením sa na hodiny, kontaktuje triednych učiteľov resp. priamo vedenie školy a požiada o doručovanie učebných materiálov/pracovných listov. Prevzatie a konzultácie (v rozsahu 3 vyuč. hodín) budú žiakovi/zákonnému zástupcovi umožnené za dodržania všetkých hygienických opatrení minimálne 1x týždenne (streda, 10.00 hod.).
Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM RODIČOM

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 16. októbra 2020, budú mať žiaci
v pondelok 19. októbra 2020, skrátené vyučovacie hodiny. Vyučovací proces bude prebiehať
podľa platného rozvrhu.
Vyučovanie pre jednotlivé ročníky skončí takto:
1. – 4. roč. končí o 11:30 hod.
5. – 9. roč. končí o 12:10 hod.
Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú deti v popoludňajšom ŠKD, aby v súvislosti
s momentálnou situáciou, vyzdvihli v rámci svojich možností deti skôr.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Rodičia pozor!

Vážení rodičia,
so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou Vám pripomíname:

 • V prípade, že u dieťaťa, alebo  u jeho rodinných príslušníkov
  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-
  19 , čo bude dôvodom, že dieťa nepríde do školy, (v tomto
  prípade nestačí len zavolať, že dieťa nepríde do školy), musíte
  o tejto príčine okamžite!! informovať triedneho učiteľa a
  riaditeľku školy – 0911 925 736.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom
  všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
  miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
  podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár