Zmluvy a faktúry za rok 2022

Január: BOZP,  objed jan2022fakt jan2022   
Február: spp1, spp2,  spp3, spp4, spp5,  fa febr, obj febr
Marec:  obj 32022, fa 32022
Apríl: objed 42022, fakt 42022
Máj: 
Jún: 
Júl: 
August: 
September:
Október: 
November: 
December: