Zmluvy a faktúry za rok 2021

Január: fakt 12021 
Február: objed 22021fakt 22021
Marec: obj 32021fakt 32021,
Apríl: obj42021fakt42021
Máj: obj52021fa52021
Máj: objed júnfakt jún