KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY 2019-2021

Zoznam členov kolégia
Zelenej školy v Trstenom pri Hornáde
Certifikačné obdobie 2019-2021
Téma POTRAVINY

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mgr. Naďa Marcineková (koordinátor)
RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD.
Mgr. Matúš Timuľak
Mgr. Miriam Bitóová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Emília Bosnyáková (upratovačka)
Alžbeta Matúšková (upratovačka)
Jozef Gomboš (školník)

EXTERNÍ ČLENOVIA

Rastislav Šelepský (predseda OZ Priatelia trstenskej prírody)

ŽIACI

3. roč.

Samuel Lajoš
Lívia Czellárová
Marek Szabo
Ela Jakubčinová
Evelyn Kaduková
Karin Šomšáková
Stella Skalová
Oliver Kmec

4. roč.

Julián Baltés
Lívia Kleščinská
Bibiána Bahulyiová
Šimon Paluf

5. roč.

Alan Budai
Jakub Bálint
Alex Bati
Denis Bramuka
Nataša Barillová
Bianka Slotová

6. roč.

Tomáš Slimák
Andrea Semanová
Zuzana Semanováň

7. roč.

Karolína Bramuková
Olívia Jarošová
Petra Šomšáková

8. roč. 

Marianna Semanová
Sabína Ruščáková
Aurélia Fialeková
Sabína Vargová
Sára Klobušovská
Radoslav Babiš
Sofia Batiová

7. roč.

Daniela Lukácsová
Daniela Patriková
Richard Ruščák
Dávid Hoffman

 

 

PRAVIDLÁ KOLÉGIA

  1. Žiacke kolégium sa stretáva raz za tri týždne počas veľkej prestávky v jazykovej učebni. 
  1. Širšie kolégium sa stretáva podľa potreby pred plánovanými aktivitami 
  1. Na stretnutia kolégia chodíme pravidelne a načas.
  1. Na stretnutiach sme aktívni, tvoriví a vzájomne spolupracujeme.
  1. Každý z kolégia má právo vyjadriť svoj názor.
  1. Žiacke kolégium po každom stretnutí informuje svojich spolužiakov o obsahu a plánovaných aktivitách kolégia. 
  1. Každý člen kolégia sa dobrovoľne zapája do činnosti Zelenej školy.