AKTUALITY – informovanie a spolupráca

 

Infokampaň Potraviny 2021

Deň potravín

Interview s pani vedúcou školskej jedálne

Prednáška a aktivity – dažďová záhrada

Regionálny seminár Zelenej školy

Prednáška s p. Paulínou Urdovou

Slávnostná certifikácia

Projekt SPP – Zázrak zvaný Voda

Vianočný bazár

Po náročnej, aktívnej, dvojročnej práci v programe Zelená škola bola naša škola 9. 10. 2015 ocenená vlajkou a medzinárodným certifikátom Zelenej školy.

Oceňovanie prebehlo v priestoroch Starej elektrárne v Piešťanoch. Vo veľmi slávnostnej atmosfére si dvaja zástupcovia kolégia, Damián Ruščák a Natália Semanová, spolu s pani zástupkyňou Romanovovou a pani učiteľkou Jámborovou prevzali ocenenia. Certifikácie sa zúčastnil aj pán minister školstva Slovenskej republiky, Juraj Draxler.

Táto vlajka a certifikát patria všetkým tým, ktorí aktívne spolupracovali v programe Zelená škola, ale aj tým, ktorým záleží na zmene, na zmene k lepšiemu.

C-ZS 05

Fotky v nájdete v našej Zelenej galérii.