Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020

Č. Meno  Názov krúžku Hod / týž  Deň  Čas
1. p. Timuľak Futbal- florbal 1,5 pondelok 14.00 – 15.30
2. p. Kleščinská Školská knižnica 1 pondelok 14.00 – 15.00
3. p. Marcineková Varíme, pečieme 1,5 streda 14.00 – 15.30
4. p. Nagyová Z rozprávky do rozprávky 1 streda 14.00 – 15.00
5. p. Kleščinská Malí športovci 1,5 streda 14.00 – 15.30
6. p. Nagyová Zábavné čísla 1 štvrtok 14.00 – 15.00
7.   p. Szalonová Matematický krúžok 1,5  štvrtok 14.00 – 15.30
8. p. Kallayová Angličtina hrou 1 štvrtok 14.00 – 15.00
9. p. Kleščinská Magic Bus 1 piatok 14.00 – 15.00
10.  p. Focková Gramatický krúžok 1 piatok    14.00 – 15.00
11. p. Marcineková Komu sa nelení, tomu sa zelení pohyblivý deň/čas