Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Olexová
Zástupkyňa riad. školy: RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD.

Triednictvo: 
1. ročník Ing. Katarína Nagyová
2. ročník Mgr. Katarína Kallayová
3. ročník Mgr. Lenka Kleščinská
4. ročník Mgr. Miriam Bitóová
5. ročník Mgr. Ľubica Vargočková
6. ročník Mgr. Naďa Marcineková
7. ročník Mgr. Matúš Timuľak
8. ročník Mgr. Alena Focková
9. ročník Mgr. Jarka Szalonová

Čiastočné úväzky:

Mgr. Jozef Mrúz
Mgr. Andrea Korečková, ThD.

Školský klub detí:

Mgr. Emília Juhásová

Ďalší zamestnanci:

Hospodárka:     Silvia Patriková
          Školník:          Jozef Gomboš
      Upratovačky:       Alžbeta Matúšková
                                      Emília Bosnyáková