Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Olexová
Zástupkyňa riad. školy: RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD.

Triednictvo: 
1. ročník Mgr. Miriam Bitóová
2. ročník PaedDr. Gabriela Kočišová
3. ročník Mgr. Katarína Kallayová
4. ročník Mgr. Lenka Kleščinská
5. ročník Mgr. Jarka Szalonová
6. ročník Mgr. Ľubica Vargočková
7. ročník Mgr. Naďa Marcineková
8. ročník Mgr. Matúš Timuľak
9. ročník Mgr. Alena Focková

Čiastočné úväzky:

RNDr. Tibor Menyhért
Mgr. Jozef Mrúz
Mgr. Barbara Beranová

Školský klub detí:

Mgr. Emília Juhásová

Ďalší zamestnanci:

Hospodárka:     Silvia Patriková
          Školník:          Jozef Gomboš
      Upratovačky:       Alžbeta Matúšková
                                      Emília Bosnyáková