Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Olexová
Zástupkyňa riad. školy: RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD.

Triednictvo: 
1. ročník Mgr. Lenka Kleščinská
2. ročník Mgr. Jana Juhászová
3. ročník PaedDr. Gabriela Kočišová
4. ročník Mgr. Katarína Kallayová
5. ročník Mgr. Alena Focková
6. ročník Mgr. Jaroslava Szalonová
7. ročník Mgr. Ľubica Vargočková
8. ročník Mgr. Naďa Marcineková
9. ročník Mgr. Matúš Timuľak

 

Čiastočné úväzky:
Mgr. Jozef Mrúz
Mgr. Barbara Beranová

Školský klub detí:

Mgr. Emília Juhásová

Ďalší zamestnanci:

Hospodárka:       Silvia Patriková
          Školník:           Stanislav Hoffman
      Upratovačky:      Emília Bosnyáková
                             Dáša Benköová