Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Olexová
Zástupkyňa riad. školy: RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD.

Triednictvo: 
1. ročník Mgr. Miriam Bitóová
2. ročník Ing. Katarína Nagyová
3. ročník Mgr. Katarína Kallayová
4. ročník Mgr. Lenka Kleščinská
5. ročník Mgr. Jaroslava Szalonová
6. ročník Mgr. Ľubica Vargočková
7. ročník Mgr. Naďa Marcineková
8. ročník Mgr. Matúš Timuľak
9. ročník Mgr. Alena Focková

Čiastočné úväzky:

RNDr. Tibor Menyhért
Mgr. Jozef Mrúz
Mgr. Barbara Beranová

Školský klub detí:

Mgr. Emília Juhásová

Ďalší zamestnanci:

Hospodárka:       Silvia Patriková
          Školník:           Stanislav Hoffman
      Upratovačky:       Alžbeta Matúšková
                                      Emília Bosnyáková