Vyučovací čas a zvonenie

Harmonogram vyučovania:

Udalosť Čas
     
Príchod žiakov do školy 7:40 – 7:55
Odchod žiakov do triedy               7:55
 1. vyučovacia hodina 8:05 – 8:50
2. vyučovacia hodina 8:55 – 9:40
Veľká prestávka 9:40 – 10:00
3. vyučovacia hodina 10:00 – 10:45
4. vyučovacia hodina 10:55 – 11:40
5. vyučovacia hodina 11:50 – 12:35
6. vyučovacia hodina 12:45 – 13:30
Poludňajšia prestávka 13:30 – 14:00
7. vyučovacia hodina 14:00 – 14:45