Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Jaroslava Szalonová

Telefonné číslo: +421 55 6980162

e-mail: vpzstrsteneph@gmail.com

Poradenstvo a konzultačný deň: – streda: 14.00 – 15.00

                                                           – Pre žiakov každý deň, počas prestávok