Voľné pracovné miesta

Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:

 Voľné pracovné miesto: od 1. februára 2022

Pozícia: Učiteľ pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)

Požadované vzdelanie:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa platných platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Školská 94, 044 11 Trstené pri Hornáde

Kontakty:
tel.: 0911925736, 055 6980 162
email: zstrstene@gmail.com

Všetky požadované doklady pošlite poštou alebo e-mailom na riaditeľstvo školy.

                                                                           Mgr. Jana Olexová, riad. školy