Vianočná akadémia

Najkrajšie sviatky roka slávime v našej škole kultúrnym programom. Deti už od jesene nacvičujú tance, scénky, básničky, aby tak na slávnosti predviedli svojim rodičom, starým rodičom, či kamarátom svoj talent. Na konci kultúrneho programu je krásnym zvykom účinkujúcich a hostí za svetla sviečok zaspievať si spoločne pieseň Tichá noc.