Špeciálna učebňa

Zriadenie a vybavenie špeciálnej učebne na prírodopis,chémiu a fyziku a projektové vyučovanie týchto predmetov. Tento projekt nám schválili v máji 2006. Je zameraný na kvalitné vybavenie špeciálnej učebne a projektové vyučovanie uvedených predmetov. V rámci projektu bude naša škola spolupracovať aj s odborníkmi z praxe v oblasti Fyziky, Chémie a Prírodopisu. Tento projekt výrazne skvalitnil vyučovanie spomínaných predmetov a pomohol získať do učebne kvalitné a moderné učebné pomôcky. Po skončení projektového vyučovania učebňa a pomôcky už zostávajú škole.