PRVÉ   DVA   KROKY AKO ZAČAŤ ?

1. Krok Odpovedz  na nasledujúce otázky

 
ŠKOLA       
 –  Aký máš prospech? Snaž sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všetkých vyučovacích
predmetoch. K tomu musíš čo najlepšie zvládnuť Testovanie-9. Ak si šikovný a urobíš testy
zo SJL aj MAT najmenej na 90 %, dvere na tvoju vysnívanú školu máš otvorené bez
prijímacej skúšky. Pripomínam, že podmienkou prijatia na všetky školy je okrem
uvedeného, úspešné ukončenie 9. ročníka.
   – Rád sa učíš a hľadáš nové informácie aj v inej literatúre ako sú školské knihy? Okrem
počítačových hier na nete, vyhľadávaš aj vzdelávacie stránky?  Ak áno, tak je to dobrý
signál, že štúdium na strednej škole  bude pre teba bezproblémové.  Pamätaj si, že na každej
škole sa musíš učiť.
–   Pripravuješ sa na vyučovanie pravidelne a zodpovedne? Alebo si po  vyučovaní spokojne
vzdychneš – dnes som prežil bez zlej známky, aj zajtra sa  vydarí bez učenia?  Pamätaj si, že
bez učenia sa nikdy nikto múdrym nestal. Tabletky múdrosti žiaľ ešte nie sú v predaji. Či
našťastie?
 –   Ktorý predmet máš najradšej?  Matematiku, fyziku, informatiku ? Chémiu, biológiu,
geografiu? Cudzie jazyky a slovenčinu? Alebo hudobnú a výtvarnú výchovu? A čo telesná
výchova ? Odpoveď na  túto otázku ti napovie, či je lepšie ísť  školu technického
zamerania, spoločensko-vedného, prírodovedného, umeleckého alebo športového
zamerania.
  
ZÁUJMY
–  Čo ťa  baví  a zaujíma?  Počítače, technika, elektronika?  Si zvedavý na akom princípe
pracuje počítač alebo chceš vytvárať programy do počítačov?  Alebo si len bežný užívateľ? 
-Rád komunikuješ s ľuďmi a nie je ti ľahostajné zdravie a život okolo teba?     
-Rád sa pohybuješ v prostredí, kde sa pracuje s drevom alebo kovom?  Pomáhal si  pri 
maľovaní bytu a tešilo ťa to?
-Rád objavuješ niečo nové? Rád cestuješ a chcel by si spoznávať iné krajiny? Je pre teba
športovanie prioritou číslo jeden?

-Zapamätaj si však, že svojim záujmom sa môžeš venovať aj popri  svojom hlavnom
zamestnaní. Ideálne je, ak sa tvoja práca stane zároveň aj tvojim koníčkom. Nie často sa tak
stáva.

SPOZNANIE SAMÉHO SEBA –  TYPY OSOBNOSTI 
–  Aký typ osobnosti si?  Si technický, intelektuálny, umelecký, sociálny, administratívny
alebo podnikavý  typ osobnosti?

Pozorne si prečítaj nasledovnú charakteristiku jednotlivých typov.
 
umelecký   –   Dáva prednosť rôznym umeleckým činnostiam, ktoré mu umožňujú
vyjadriť sa farbou, tvarom, pohybom, hudbou alebo slovami.
           
sociálny     –    Baví ho pomáhať  ľuďom pri riešení ich  osobných alebo zdravotných  problémov, pri ich vzdelávaní,  starostlivosti o deti ale i dospelé osoby.
 
intelektuálny  –   Uprednostňuje riešenie teoretických úloh, ktoré  vyžadujú premýšľanie,
hľadanie pravdy o svete. Uprednostňuje  praktické, technické  alebo manuálne činnosti, ktoré poskytujú konkrétne a viditeľné výsledky   práce.
 
podnikavý      –   Bavia ho rôzne činnosti,  ktoré sú spojené s obchodom, podnikaním,  predajom či nákupom rôzneho tovaru, služieb a ktoré vyžadujú energické správanie, podnikavosť, riadenie ostatných ľudí.

administratívny  –  Uprednostňuje jasne  stanovené činnosti, napríklad v obchodnej či
administratívnej oblasti, analyzovanie rôznych údajov, dát, organizačné úlohy a administratívne práce.
 
BUDÚCA KARIÉRA                   
–  Aké mám šance uplatniť sa na trhu práce? Aké sú výhody a nevýhody povolania, ktoré si
chcem vybrať? Uplatním sa? Koľko zarobím? Mám zdravotné  obmedzenia?
– Chcem pracovať v mieste svojho bydliska a v okolí? Budem dochádzať každý deň za
prácou? Alebo chcem vycestovať do zahraničia? Chcem byť členom pracovného tímu
,alebo viesť a riadiť kolektív?  Chcem byť šéfom vo svojej vlastnej firme?
 

2. Krok Poraď sa

Ak si nevieš poradiť so  svojou  budúcou  profesijnou orientáciou, hlavne nezostaň

s problémom sám. Pýtaj sa! …. mamy, otca, triedneho učiteľa, výchovného
poradcu, skúmaj aj sám seba.