DESATORO DEVIATAKA

1. SYSTEMATICKY SA PRIPRAVUJ Z MATEMATIKY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA TESTOVANIE 9 ‒ 2020 www.nucem.sk

2. PREMÝŠĽAJ AKO ZAČAŤ – PREZRI SI STREDNÉ ŠKOLY

3. VYUŽI INFORMÁCIE NA STRÁNKE NÁRODNÉHO PROJEKTU KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM www.komposyt.sk – sekcia pre žiakov

4. POZRI SI VIDEO O POVOLANIACH. www.infoabsolvent.czwww.komposyt.sk

5. SLEDUJ NAPLNENOSŤ STREDNÝCH ŠKÔL www.svs.edu.sk

6. SLEDUJ NOVÉ INFORMÁCIE O VOĽBE STREDNEJ ŠKOLY

7. ZÚČASTNI SA S RODIČMI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNEJ ŠKOLE

8. PREČÍTAJ SI INFORMÁCIE O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ www.potrebyovp.sk

9. AK MÁŠ PROBLÉM TÝKAJÚCI SA VOĽBY STREDNEJ ŠKOLY, VYUŽI KONZULTAČNÉ HODINY VÝCHOVNEJ PORADKYNE

10. PRI VOĽBE STREDNEJ ŠKOLY SA ROZHODNI SPRÁVNE, LEBO ROZHODUJEŠ O SVOJEJ BUDÚCNOSTI