Sokrates – tretí rok spolupráce

Prvé pracovné stretnutie (22. – 27. September 2008)

Posledný rok spolupráce sa začal projektovou návštevou v našej základnej škole. Táto návšteva prebehla v dňoch 22. – 27. septembra 2008.

Po spoločnom zvítaní sa predošlý večer, sme ráno nasledujúceho dňa vyrazili na výlet na hrad Krásna Hôrka a kaštieľ Betliar. Naši hostia tak spoznávali históriu a krásy Slovenska.

V stredu dopoludnia sme spoločne navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach a neskôr miestnu knižnicu, v ktorej kolegovia mali možnosť získať prehľad o detskej literatúre na Slovensku.

Vo štvrtok ráno nás už vítali žiaci našej školy – opäť krásnym programom. Po ňom nasledovala pracovná porada, na ktorej sme si ujasňovali dôležité dátumy pre náš projekt, plánovali sme divadelné predstavenie – to má byť výsledným produktom tohto roka – volili sme kostýmy, scenériu a pod. Porada pokračovala aj popoludní.

V piatok sme absolvovali výlet na Spišský hrad a popoludní ešte pracovnú poradu.

Výsledkom návštevy bolo: dohodnutie termínov ďalších návštev (marec 2009 UK, apríl 2009 CZ – spoločne s deťmi), natočenie videa – rozprávky do februára 2009, príprava spoločného stretnutia s deťmi, ktoré budú účinkovať v predstavení – v Čechách – posledná návšteva a zhodnotenie celého projektu – 3 rokov spolupráce.