Sokrates – prvý rok spolupráce

Medzinárodného stretnutie v Amiens, Francúzsko (6. – 10. November 2006)

Projektové stretnutie vo Francúzsku sa uskutočnilo v čase od 6. novembra do 10. novembra 2006. Zúčastnili sa ho tri učiteľky ZŠ Trstené pri Hornáde – koordinátorka projektu Naďa Marcineková, zástupkyňa školy Mgr. Monika Štefanová a spolupracujúca učiteľka Mgr. Kristína Řeháková.

V pondelok, 6. novembra popoludní sme pricestovali do Paríža – lietadlom a odtiaľ sme sa vlakom dopravili do Amiens. Po ubytovaní sa nasledovala uvítacia večera spolu s učiteľmi pracujúcimi na projekte.

V utorok, 7. novembra ráno nás privítali žiaci školy Ecole du Pigeonnier A. Camus street, boli nám predstavení učitelia školy a zároveň sme si celú školu prehliadli. Po tomto uvítaní nasledovala samotná práca na projekte, porady sa zúčastnili aj učitelia, ktorí na projekte pracujú vo Francúzsku a traja učitelia z Českej republiky. Preberali sme situáciu ohľadom projektu, pokrok a vývoj, ktorým sa celý projekt uberá. Boli vyslovené názory na počet rozprávok, postup, akým sa budú rozprávky vyberať a podobne. Po porade nasledoval obed a prehliadka strednej školy s Mrs. Hyppolite. Popoludní sme navštívili materskú školu pri základnej škole Ecole du Pigeonnier. Sledovali sme prácu s deťmi a pobyt vonku. Večer sme sa stretli so zástupcami mestskej štvrti, ktorí sa o náš projekt zaujímali, reprezentovali sme svoju krajinu a školu veľmi úspešne.

Streda, 8. novembra sa začínala pracovnou poradou na ktorej sa dohodli dátumy poslania si rozprávok, ich počet a spôsob výberu deťmi. Po porade nasledoval výlet na Picardské pobrežie Atlantického oceánu a návšteva prírodného parku Parc du Merquenterre.

Štvrtok, 9. novembra opäť začínal pracovnou poradou v základnej škole, kde sa spresnili všetky dátumy, spôsob ilustrovania spoločnej knihy, návrhy kde a akým spôsobom bude kniha vytlačená. Po krátkom spoločnom obede s ostatnými učiteľmi školy nasledovala návšteva Základnej školy Jean-Francois Lesueur, prehliadka školy, predstavovanie sa deťom, ktoré na projekte pracujú a pozorovanie pri spoločnej činnosti. Večer sa uskutočnila rozlúčková večera v Le Petit Bedon spoločne s učiteľmi so spolupracujúcej základnej školy.

V piatok ráno, 10. novembra sme odcestovali do Paríža, kde sme mali čas na krátku prehliadku mesta a odtiaľ sme pokračovali v ceste domov.

Projektové stretnutie vo Ferryhill, Anglicko (26. – 30. Marec 2007)

Projektové stretnutie v Anglicku sa uskutočnilo 26. – 30. marca 2007. Zúčastnila sa ho koordinátorka projektu Naďa Marcineková.

V pondelok 26. marca o 16.15 sme spolu s českou delegáciou prileteli do Newcastle a odtiaľ sme cestovali vlakom do Durhamu. Nasledovalo ubytovanie v Manor House hotel vo Ferryhill a spoločná uvítacia večera.

V utorok, 27. marca ráno nás privítali v Roseberry Primary school – absolvovali sme spoločné stretnutie s deťmi, na ktorom nás privítal riaditeľ školy a deti nám zahrali rozprávku (ktorá zvíťazila na všetkých školách a stala sa tak predmetom ďalšej práce) Janko Hraško. Po spoločnom obede s deťmi v školskej jedálni nasledovala porada učiteľov ohľadom ďalšej práce na projekte, zástupcovia jednotlivých škôl priniesli spracované rozprávky a ilustrácie detí, návrhy na tlač a pod. Večer sme strávili na návšteve u zástupkyne školy Dean Bank.

V stredu, 28. marca sme absolvovali celodenný výlet do Beamish Museum – teda viktoriánskeho mestečka. Tu sme sledovali prácu 9 – 11 ročných detí, ktoré v Pocklington Hall mali pomocou indícíí vypátrať stratené dievča v dome.

Štvrtok, 29. marca sme strávili v škole Dean Bank Primary. Deň sme začali spoločným stretnutím s deťmi, nasledovali návštevy jednotlivých tried v ktorých bola zahrnutá aj práca s deťmi. Rozprávali sme im príbeh v našom jazyku a potom sme im ho preložili, bolo to pre nich veľmi zábavné počuť iný jazyk. Spievali sme piesne, recitovali básne – celá táto činnosť bola veľmi zábavná nielen pre deti a zároveň poučná a motivačná pre učiteľov. Nasledoval spoločný obed so zástupcami mesta Ferryhill, rodičmi žiakov a aj so žiakmi, ktorí tvoria detský parlament na tejto škole. Popoludní sme opäť navštívili triedy, hodinu telocviku, školský klub detí a sledovali prácu detí pri samostatnej činnosti. Potom ešte nasledovala porada na ktorej sme sa dohodli na finálnych rozhodnutiach, fotenie do miestnych novín. Po tomto náročnom dni sme sa zúčastnili rozlúčkovej večere spolu s ostatným personálom školy.

Piatok, 30. marca nás autom odviezli do Newcastle na letisko a nasledovala celodenná cesta domov.

Projektové stretnutie v Rožnově pod Radhoštěm (11. – 15. Jún 2007)

Posledné projektové stretnutie sa uskutočnilo v Čechách, v moravskom mestečku Rožnov Pod Radhoštěm od 11. do 15. júna 2007. Zúčastnila sa na ňom koordinátorka projektu Naďa Marcineková a spolupracujúca učiteľka Mgr. Lenka Kešeľová.

V pondelok 11. júna v popoludňajších hodinách sme pricestovali do Valašského Meziříčí kde nás vyzdvihol riaditeľ základnej školy Sedmikráska. Keďže príchod angličaniek sa dosť oneskoril absolvovali sme krátku návštevu mesta a spoločná uvítacia večera sa nekonala.

V utorok, 12. júna sme navštívili základnú školu Sedmikráska, zoznámili sme sa s ďalšími učiteľmi tejto školy a absolvovali sme dve prezentačné hodiny, na ktorých sme sledovali prácu detí a učiteľov. Nasledovala porada ohľadom projektu, diskutovali sme o ďalších plánoch a spolupráci. Popoludní sme navštívili základnú umeleckú školu, výstavu detských prác a hodinu hudobnej výchovy. Potom sme navštívili Valašské prírodné múzeum.

V stredu, 13. júna ráno sme navštívili materskú školu a mestskú knižnicu. Neskôr sme v základnej škole pracovali na spoločnej záverečnej správe. Popoludní sme sa zúčastnili výletu na horu Radhošť.

Vo štvrtok, 14. júna sme navštívili organizáciu pre postihnutých ľudí Kamarád. Nasledovala slávnostná prezentácia knihy s CD Janko Hraško – nášho výsledného produktu, na ktorej sa zúčastnili deti pracujúce v projekte, ich rodičia, predstavitelia mesta, učitelia, miesta televízna stanica. Po tejto prezentácia sme ešte krátko uzavreli prácu za tento školský rok. Večer sme absolvovali rozlúčkovú večeru spolu s učiteľmi základnej školy.

V piatok, 15. júna sme cestovali do Košíc.

Toto pracovné stretnutiu nás obohatilo o ďalšie skúsenosti v práci s deťmi, odniesli sme si z neho aj výsledný produkt našej ročnej spolupráce a najmä práce detí – knihu Janka Hraška, ktorá všetkých veľmi potešila.