Sokrates – druhý rok spolupráce

Prvé pracovné stretnutie (15. – 19. Október 2007)

Prvé pracovné stretnutie v druhom roku spolupráce v projekte Socrates sa uskutočnilo v Základnej škole v Trstenom pri Hornáde. Naša škola privítala hostí z Čiech a Anglicka. Okrem bohatého kultúrneho programu sa učitelia z týchto krajín zúčastnili vyučovania v základnej i materskej škole.

V pondelok večer po príchode do Košíc absolvovali ešte krátku prehliadku večerného mesta.

Ráno, 16. októbra, našich hostí vítali žiaci tretieho ročníka v ľudových krojoch a ponúkli ich podľa tradície chlebom a soľou. Nasledoval krátky kultúrny program, návšteva tried a ukážková hodina v 2. ročníku vedená pani učiteľkou Mgr. Lenkou Kešeľovou. Po obede v školskej jedálni sme pracovali na projekte – dohodli sme sa na formáte a obsahu výsledného produktu tohto školského roka. Našim cieľom je utvoriť didaktickú pomôcku pre mladších žiakov na vyučovanie angličtiny, ale aj iných predmetov napr. slovenský jazyk a výtvarná výchova. Českí kolegovia priniesli so sebou na toto stretnutie začiatok príbehu na základe deťmi vybratých postáv. Ďalej bude pokračovať anglická škola, tretiu sekciu má na starosti druhá anglická škola a na našich žiakoch bude utvoriť záver k tomuto príbehu. Príbeh bude napísaný v jazyku z každej zúčastnených krajín. Ku knižke žiaci vymyslia aj stolnú spoločenskú hru, ktorá sa bude týkať samotného príbehu. Po pracovnej porade nasledovala prechádzka po dedine, návšteva miestneho kostola. Neskoro popoludní naši hostia mohli obdivovať historické jadro Košíc, navštívili Dóm sv. Alžbety.

Tretí deň stretnutia dopoludnia sme strávili v Materskej škole v Trstenom pri Hornáde, kde pre nás mali pripravené v každej z troch tried ukážky práce s deťmi. Naši hostia sa aktívne zapájali do týchto aktivít. Po obede, na ktorom sa podávali miestne špeciality, nasledovala opäť práca na projekte, stanovili sa termíny pre zaslanie jednotlivých sekcií príbehu ostatným školám, termíny ďalších projektových stretnutí, ujasnila sa myšlienka stolnej hry pre deti a kreatívny charakter samotnej knihy (teda ako ešte deti budú môcť knižku využiť, pracovať s ňou, obmieňať príbeh a pod.). V podvečer tretieho dňa sa stretli učitelia zo základnej i materskej školy, aby sa spolu s našimi hosťami zúčastnili divadelného predstavenia Rusalka v Štátnom divadle v Košiciach. Kolegovia učitelia zo zahraničia boli predstavením nadšení.

Vo štvrtok skoro ráno sme sa vybrali na výlet do Vysokých Tatier. Našich hostí zaujímala táto krásna časť Slovenska, ktorú poznali (angličanky) z príbehu Janka Hraška z minulého školského roka. Tento celodenný výlet bol pre nich plný zážitkov. Večer nás ešte čakala slávnostná rozlúčková večera v miestnej reštaurácii. V kultúrnom programe na úvod večera vystúpili žiaci základnej školy s ľudovými piesňami a po nich v rovnakom duchu pokračovala ženská spevácka skupina Jarabinka. Večere sa zúčastnil aj starosta obce pán František Bartko, ktorý bol týmto projektom nadšený. Počas celého večera nás zabávala hudobno – zábavná skupina Ščamba z našej obce.

Naša pracovná skupina na výlete vo Vysokých Tatrách (zľava: Naďa Marcineková-ZŠ Trstené, Radka Kulišťáková-ZŠ Sedmikráska, Pavel Sedlák-ZŠ Sedmikráska, Sara Peart-Dean Bank, Andi Downer-Roseberry, Pavel Sumec-ZŠ Sedmikráska)

V piatok ráno nasledovala rozlúčka s našimi hosťami, ktorých po náročnom týždni čakala cesta domov.

Návšteva detí z českej školy Sedmikráska z Rožnova pod Radhoštem (6. – 9. November 2007)

V čase 6. – 9. novembra 2007 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná návšteva detí štvrtého ročníka z Čiech. Deti, ktoré spolupracujú na projekte Sokrates už druhý rok, sa tak po prvý krát mali možnosť stretnúť a spoznať sa. V stredu večer sme teda v našej škole privítali 12 českých detí. Naše deti pre nich na privítanie pripravili kultúrny program. Zahrali im gitaristi a zaspievali naši speváci. Po programe nasledoval zoznamovací večierok. Deti sa rozprávali, zabávali hrami a stolným tenisom.

V pondelok večer po príchode do Košíc absolvovali ešte krátku prehliadku večerného mesta.

Ráno, 16. októbra, našich hostí vítali žiaci tretieho ročníka v ľudových krojoch a ponúkli ich podľa tradície chlebom a soľou. Nasledoval krátky kultúrny program, návšteva tried a ukážková hodina v 2. ročníku vedená pani učiteľkou Mgr. Lenkou Kešeľovou. Po obede v školskej jedálni sme pracovali na projekte – dohodli sme sa na formáte a obsahu výsledného produktu tohto školského roka. Našim cieľom je utvoriť didaktickú pomôcku pre mladších žiakov na vyučovanie angličtiny, ale aj iných predmetov napr. slovenský jazyk a výtvarná výchova. Českí kolegovia priniesli so sebou na toto stretnutie začiatok príbehu na základe deťmi vybratých postáv. Ďalej bude pokračovať anglická škola, tretiu sekciu má na starosti druhá anglická škola a na našich žiakoch bude utvoriť záver k tomuto príbehu. Príbeh bude napísaný v jazyku z každej zúčastnených krajín. Ku knižke žiaci vymyslia aj stolnú spoločenskú hru, ktorá sa bude týkať samotného príbehu. Po pracovnej porade nasledovala prechádzka po dedine, návšteva miestneho kostola. Neskoro popoludní naši hostia mohli obdivovať historické jadro Košíc, navštívili Dóm sv. Alžbety.

Na druhý deň dopoludnia si mohli vyskúšať hodinu matematiky vo štvrtom ročníku, kde prebehla súťaž v počtoch Slovensko-Česko. Po napínavom súboji nakoniec táto súťaž skončila remízou. Rovnako bol pre deti pripravený program, v ktorom sa predviedli žiaci prvého a druhého ročníka v divadelnom vystúpení Perníková chalúpka a žiaci tretieho ročníka pásmom ľudových zvykov. Naši hostia sa tiež predviedli – valčíkmi typickými pre mesto Rožnov a vo vtipnom vystúpení našim žiakom dali návod ako sa správať počas prestávok. Po obede v školskej jedálni sme sa vybrali na výlet do Košíc. Tu si deti pozreli múzeum voskových figurín v Urbanovej veži, navštívili Dóm sv. Alžbety, započúvali sa do zvonkohry a prezreli si historické jadro na Hlavnej ulici. Po návrate z Košíc bola pre deti pripravená diskotéka z rôznymi súťažami. Tejto diskotéky sa zúčastnili aj naši žiaci, rovnako aj spoločnej noci v škole – kde naši žiaci mali možnosť byť so svojimi kamarátmi dlhšie. V piatok ráno sa deti rozlúčili, naši žiaci ich odprevadili na autobus a české deti tak čakala cesta domov.

Táto návšteva prebehla v kamarátskom duchu, deti sa veľmi rýchlo spriatelili a vymenili si svoje adresy. Na jar sa opäť stretnú – keď nás privíta česká škola.

Druhé pracovné stretnutie (28. Febrár. – 1. Marec 2008)

V stredu večer, 27. februára sme sa s kolegami z Čiech a Anglicka opäť priateľsky zvítali na návšteve v Anglicku.

Vo štvrtok ráno nás rovnako srdečne privítali deti zo základnej školy Roseberry . Celé dopoludnie sme navštevovali jednotlivé triedy, zúčastňovali sa vyučovania a rozprávali sa so žiakmi o našom projekte. Neskôr popoludní nasledovala pracovná porada, na ktorej sme diskutovali o formáte knihy, ktorá má byť spoločným produktom, o spôsobe vydania a štýle úloh týkajúcich sa príbehu a v neposlednom rade o spoločenskej hre, ktorá má byť súčasťou knihy.

V piatok, 29. februára sme cestovali vlakom do neďalekého Edinburghu v Škótsku. V tomto prekrásnom meste sme navštívili Scottish Storytelling centre – teda knižnicu s možnosťou rôznych aktivít, zoznámili sme sa literatúrou a kultúrou Škótska v minulosti i súčasnosti. Neskôr sme ešte navštívili Edinburgh Castle a potom nás už čakala cesta späť do Durhamu.

V sobotu ráno sme sa s našimi kamarátmi – kolegami opäť raz rozlúčili a čakala nás náročná cesta domov. Opäť to bola poučná návšteva plná zážitkov a dojmov, na ktorej sme s kolegyňami načerpali nové inšpirácie pre našu prácu.

Stretnutie detí v Čechách

Na jar v tom istom školskom roku nás privítala Základná škola Sedmikráska v Rožnove. Návštevy sa zúčastnilo 29 našich žiakov z 5. a 6. triedy. Prvý večer nás čakali českí kamaráti a po zvítaní sa nasledovala spoločná diskotéka. Na druhý deň sa deti sa stretli na vyučovaní v rôznych predmetoch hravou formou – spoznávali prácu s mikroskopom, spievali slovenské a české piesne a podobne. Popoludní naši žiaci mali možnosť skúsiť si svoju odvahu aj schopnosti v Gibon parku – lezeckom lanovom centre. Bol to pre nich veľký zážitok. Aj táto návšteva bola prínosom nie len pre deti ale aj pre učiteľov, ktorí ich sprevádzali.

Tretie pracovné stretnutie, Ferryhill, UK (4. – 7. Jún 2008)

V stredu večer po náročnej ceste zo Slovenska sme sa opäť privítali s Anglickom a našimi kolegyňami.

Vo štvrtok ráno nás už čakali žiaci základnej školy Dean Bank, ktorí nás privítali spoločným stretnutím a piesňou ich školy. Dopoludnia sme na pracovnej porade mali možnosť zhodnotiť ďalší rok spolupráce a najmä náš výsledný produkt – spoločnú rozprávku, ktorú napísali a ilustrovali deti z partnerských škôl. Zúčastnili sme sa aj vyučovania, na ktorom nám anglické deti predviedli svoje vedomosti a zručnosti v jednotlivých predmetoch.

Ďalší deň ráno sme na slávnosti v škole predstavili náš príbeh – výsledný produkt všetkým deťom školy, ale aj rodičom a zástupcom úradu starostu v Durhame. Žiaci nám všetkým urobili radosť svojim divadelným predstavením. Po ňom nasledovalo stretnutie s rodičmi a učiteľmi školy, na ktorom rodičia hodnotili náš projekt ako veľmi vydarený, hodnotný a zaujímavý pre ich deti.

V sobotu ráno sme sa všetci rozlúčili a čakala nás cesta domov.

Výsledným produktom druhého roka spolupráce je teda vlastná rozprávka – Koniec Hrombuchovho kráľovstva, ku ktorej patrí aj spoločenská hra – ako didaktická pomôcka.