Školský učebný plán

Školský učebný plán si môžete pozrieť po kliknutí na link:  ŠkUP 2019_2020