Školská knižnica

Týmto projektom sme zmodernizovali našu školskú knižnicu pre deti a kvalitne ju vybavili novou literatúrou a modernou technológiou. Grant vo výške 100 000 Sk sme získali od ministerstva školstva v rámci rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“.

Slávnostné otvorenie novej školskej knižnice sa uskutočnilo 29. januára 2009. V úvode slávnosti sme si vypočuli báseň Milana Rúfusa a minútou ticha sme vzdali úctu tomuto veľkému básnikovi. Program spestrili aj naši gitaristi a potom si už nedočkaví žiaci mohli prezrieť novú knižnicu.