Pokyny

    Školská jedáleň 2022/2023 Školská jedáleň bude v prevádzke pre deti, ktoré sa prihlásia na stravovanie od 6.9.2022. Je potrebné, aby sa prihlásili na obed ešte deň vopred t.j. 5.9.2022 a to telefonicky, e-mailom alebo osobne pri vedúcej šj. … Čítať ďalej Pokyny