Školská jedáleň

kontakt:

Školská jedáleň
Školská 100
044 11 Trstené pri Hornáde
Vedúca jedálne: Mgr. Michaela Bramuková
Telefónny kontakt: 0903 986986 – vedúca jedálne
Email: trstenesj@gmail.com
Potravinový účet pre platbu stravného : SK 6456000000000454920012
Strava sa objednáva telefonicky na uvedenom telefónom čísle deň vopred.