E-maily vyučujúcich

Milí žiaci, vážení rodičia, 
pre potreby elektronickej komunikácie s učiteľmi (zasielanie úloh) okrem https://skola-trstene.edupage.org využívajte aj nasledovné e-maily: 

  pracovný e-mail
Mgr. Jana Olexová, riaditeľka školy zstrstene@gmail.com
RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD., zástupkyňa RŠ  v.romanovova.zstph@gmail.com
Mgr. Lenka Kleščinská l.klescinska.zstph@gmail.com
Mgr. Jana Juhászová j.juhaszova.zstph@gmail.com
Ing. Katarína Nagyová k.nagyova.zstph@gmail.com
Mgr. Katarína Kallayová k.kallayova.zstph@gmail.com
Mgr. Alena Focková a.fockova.zstph@gmail.com
Mgr. Jarka Szalonová j.szalonova.zstph@gmail.com
Mgr. Ľubica Vargočková l.vargockova.zstph@gmail.com
Mgr. Naďa Marcineková n.marcinekova.zstph@gmail.com
Mgr. Matúš Timuľak m.timulak.zstph@gmail.com