Plavecký výcvik

Pravidelne raz do roka sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastňujú 20 hodinového plaveckého výcviku, ktorý absolvujú v bazéne ZŠ Čaňa. K tomuto športu majú naše deti kladný vzťah, niektoré tam dostávajú základy plávania pod vedením plaveckej inštruktorky, iné sa už len zdokonaľujú v rôznych plaveckých štýloch.