OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka

Týždeň od 15. do 19. februára 2021

15. 2. 2021VŠETCI (tí, čo boli v škole od 8. 2. 2021+ tí, čo prídu vo februári prvýkrát): Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Infokampaň Potraviny 2021

     V programe Zelená škola pracujeme už ôsmy rok a v tomto certifikačnom období sa venujeme téme Potraviny. Našim hlavným cieľom je – prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA | Zanechať komentár

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov ročníkov 1 -4.

      Z dôvodu rannej kontroly teploty, vyhlásení o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku covid-testu zákonného zástupcu (nie staršieho ako 7 dní) pred vstupom do školy dňa 8.2.2021, prosíme rodičov a žiakov, aby dodržali tento harmonogram príchodu žiakov do školy:    Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam – Školská jedáleň

Školská jedáleň bude v prevádzke od 8.2.2021. Všetci žiaci 1.-4.ročníka, ktorí chodili na obedy sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka t.j. 8.2.2021 do 07.30 hod. Buď telefonicky na tel.č. 0903 986 986 alebo e-mailom : trstenesj@gmail.com.

 

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Oznam – nástup žiakov 8. 2. 2021

Od pondelka 8. februára 2021 sa do tried vrátia žiaci prvého stupňa základných škôl.

!! Podmienkou návratu Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam

Na základe dnešného rozhodnutia vlády oznamujeme, že ani na budúci týždeň, teda od 1. februára 2021, žiaci do škôl nastúpiť nemôžu. Informáciu budeme aktualizovať koncom budúceho týždňa.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

 
https://ucimenadialku.sk/

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021) Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Súťaž: Staň sa hviezdou pre hviezdy – navrhni im logo!

Si kreatívny? 
Rád kreslíš či pracuješ s grafikou?
Tak neváhaj a zapoj sa súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ. 

POZOR SÚŤAŽ TRVÁ LEN DO 
31. januára 2021 DO POLNOCI !!!

Podmienky súťaže a viac informácií nájdeš na: 
https://www.minedu.sk/stan-sa-hviezdou-pre-hviezdy-navrhni-im-logo/ 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM

Na základe rozhodnutia ministra školstva, sa žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do škôl nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň, o čom vás budeme informovať.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov

Na základe nových usmernení a rozhodnutia ministra školstva oznamujeme, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Novoročné prianie

Milí čitatelia našej webovej stránky!

Máme za sebou náročný rok plný nových skutočností, ktoré nás všetkých v marci zaskočili. Práve sme privítali nový rok, rok 2021 a všetci si určite prajeme, aby bol iný, lepší, aby bol rokom, v ktorom budeme mať znovu šancu úplne „slobodne“ napĺňať svoje sny a predstavy o živote. Prajem Vám, aby ste nasledujúce mesiace prežili hlavne v zdraví, šťastní a úspešní v osobnom i pracovnom živote.

                                                                        
Mgr. Jana Olexová, riaditeľka školy

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Vianočné prianie

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

RODIČIA ŽIAKOV 2.STUPŇA POZOR – DÔLEŽITÉ

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR “Návrat do škôl 2021” žiadame zákonných zástupcov/rodičov žiakov 2. stupňa o vyplnenie dotazníkového prieskumu do 18.12.2020

Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie

Dotazník je možné vyplniť prostredníctvom EDUPAGE, alebo vyplnený dotazník zaslať na školský e-mail.: zstrstene@gmail.com

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Deň potravín

     Náročnosť plnenia cieľov z nášho Environmentálneho akčného plánu Zelenej školy je vystupňovaná formou súčasného vzdelávania, a to najmä na druhom stupni. Keďže v tomto školskom roku nás čaká záverečné hodnotenie našej dvojročnej práce v téme Potraviny a niektoré krásne naplánované aktivity sa nedajú v súčasnosti uskutočniť, rozhodli sme sa pre iné aktivity a máme radosť z toho s akým nadšením a nápadmi sa do týchto aktivít vrhli žiaci i učitelia. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA | Zanechať komentár

Školské kolo PYTAGORIÁDY

V školskom roku 2020/2021 je to už 42. ročník matematickej súťaže:   PYTAGORIÁDA

9.12.2020 a 10.12.2020 sa na celom Slovensku, teda aj  na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

     Napriek súčasnej pandemickej situácii a s ňou súvisiacimi opatreniami vo vyučovacom procese sa naša škola zúčastnila v septembri testovania pohybových predpokladov žiakov ZŠ. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Záložka do knihy spája školy

      Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do medzinárodného projektu na podporu čítania – Záložka do knihy spája školy – radosť z čítania ukrytá v knihách. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Ako sa šťastie usmialo na nás …

     Naša škola bola medzi viac ako tisíc školami, ktoré navrhol náš žiak, Dávid Hoffman (9.roč.) prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram do súťaže o slúchadlá JBL Quantum100 s mikrofónom, určených pre dištančnú výuku. Z tohto množstva škôl vyžrebovali športové osobnosti, majstri Európy v atletike Ján Volko a cyklistike Tomáš Bábek práve našu školu.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Milí rodičia a žiaci,
od 16.11.2020 platí staronové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /viď link, ktoré musí rodič vypísať, ak žiak chýba v škole viac ako 3 kalendárne dni.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a usmernenie MŠVVaŠ SR (8.11.2020)

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8.11.2020)

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár