Oznam – Školská jedáleň od 22.3.2021

Na základe zmeny vyučovania z dištančného na prezenčné vyučovanie sú všetci žiaci 1.-4. ročníka, ktorí chodili na obedy automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka t. j. 22. 3. 2021 do 07.30 hod. Buď telefonicky na tel. č. 0903 986 986 alebo e-mailom : trstenesj@gmail.com .

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Oznam – nástup žiakov od 22. marca 2021

Od pondelka 22. marca 2021 sa na prezenčné vyučovanie (do školy) vrátia všetci žiaci 1. stupňa. Pri nástupe je potrebný negatívny test zákonného zástupcu – nie starší, ako 7 dní a čestné vyhlásenie platné od 22. marca 2021 (nahrádza dve čestné vyhlásenia a súhlasy so spracovaním osobných údajov platné doteraz) – stiahnuť TU 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM

Od 15. marca 2021 pokračujeme vo vzdelávaní v nezmenenom režime (dištančné vzdelávanie).

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Upozornenie pre rodičov


UPOZORNENIE

Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že počas dištančného vzdelávania plne zodpovedajú (aj trestnoprávne) za činnosť a aktivity svojich detí.

V súvislosti s tým pripomíname, že je neprípustné!!!, aby žiaci robili počas on-line hodín videozáznamy a dávali ich na rôzne sociálne siete – ide o vážne porušenie Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a porušenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Informácie aktualizované k 8. marcu 2021

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SK a vyhláseným núdzovým stavom oznamujeme, že od 8. marca 2021 sa môžu prezenčného vyučovania zúčastňovať prednostne iba žiaci ročníkov 1.-4., ktorých zákonní zástupcovia odovzdajú škole potvrdenie od zamestnávateľa (môže byť prefotené aj potvrdenie, ktoré máte na cestu do práce), že v súvislosti s charakterom ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu. V pondelok je potrebné znovu predložiť aj čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti TU a negatívny výsledok testu na Covid-19, nie starší ako 7 dní. Pre tieto deti bude prebiehať vzdelávací proces od 8.00 do 11.40  = 4 vyučovacie hodiny. Deti zapísané v ŠKD budú po 4. vyučovacej hodine plniť aktivity v školskom klube, ktorý bude popoludní v prevádzke v obmedzenom režime.

Ostatní žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Tu znovu pripomíname, že vzdelávanie prezenčnou, či dištančnou formou je povinné. Žiaci sa musia zúčastňovať vyučovania podľa rozvrhu a pokynov vyučujúceho, pravidelne sa pripravovať na hodiny a v danom termíne plniť a odovzdávať zadané úlohy.

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Tlačivo 2 % z dane

Milí rodičia a priatelia školy, 
venujte 2% z Vašich daní pre našu základnú školu. Daň, ktorú by ste museli odviesť do štátneho rozpočtu, môžete premeniť na dar, ktorým podporíte našu organizáciu a tým Vaše – naše deti ;).

Vyplnené tlačivo a tiež Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania nám doručte priamo do školy do 15. apríla 2021

Tlačivo na vyplnenie Vašich údajov nájdete TU

Ak chcete, aby sme vedeli, od koho sú Vaše dve percentá, zaškrtnite súhlas v dolnej časti tlačiva pod II.ODDIELOM.

Ďakujeme za Vašu pomoc! 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smajlik

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa chystajú na stredné školy, v šk. r. 2021/2022.

 

Dňa 11. marca 2021 (štvrtok) si môže zákonný zástupca žiaka prísť v čase od: 10.00 do: 13.30 hod., vyzdvihnúť  prihlášky na stredné školy, v budove základnej školy. 

Všetky informácie o ďalšom postupe Vám budú vysvetlené po príchode do školy. 

Mgr. Jaroslava Szalonová
Výchovný poradca

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

POZOR!!! Dôležitá informácia k zajtrajšiemu nástupu žiakov do školy !!!

POZOR!!!
Podľa najnovších informácií žiaci ročníkov 1.-4. pokračujú v prezenčnej výučbe (v škole). Nové opatrenie, ktoré malo platiť od 3. marca by malo platiť až od budúceho týždňa (8. marca).

 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

POZOR !!! OZNAM pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka

     Napriek tomu, že prítomnosť žiakov po jarných prázdninách presiahla v našej škole 87% a všetci sme sa na normálne fungovanie školy tešili, musíme sa riadiť novým rozhodnutím ministerstva školstva.

Na základe rozhodnutia ministra školstva z 1. marca 2021 oznamujeme, že od 3. marca 2021 sa môžu prezenčného vyučovania zúčastňovať iba žiaci, ktorých rodičia odovzdajú škole potvrdenie od zamestnávateľa, že v súvislosti s charakterom ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu.

Do tejto kategórie patria zamestnanci kritickej infraštruktúry – zdravotníci, ale aj policajti, predavači a predavačky, potravinári, farmári, učitelia v materských školách, učitelia na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb, prepravcovia a ďalší zamestnanci.

Citácia ministra z 1. marca: „Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk.“

Hneď ako sa naplní čas „čoskoro“, potvrdenie bude k dispozícii na stiahnutie na stránku školy a na edupage. Pre krátkosť času však budeme brať v stredu 3. marca do úvahy aj potvrdenie, ktoré vám môže poskytnúť zamestnávateľ a bude tam uvedené, že „charakter vašej práce si vyžaduje vašu prítomnosť na pracoviskunemôžete ju vykonávať z domu“.

Žiaci, ktorých zákonný zástupca je doma alebo pracuje z domu, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov svojich učiteľov.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

NOVÝ OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka


Týždeň od 1. marca 2021


1. 3. 2021VŠETCI (tí, čo boli v škole vo februári, aj tí, čo prídu v marci prvýkrát):

  • potrebný negatívny test zákonného zástupcu na Covid-19 nie starší ako 7 dní, ktorým sa preukáže pred vstupom žiaka do školy
  • príchod žiakov – od 7.40 do 7.55 – bez časového harmonogramu

  • pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí v škole BOLI vo februári 2021 – vyplniť a priniesť  IBA  „(OPAKOVANÉ)“   Čestné vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti  – stiahnuť TU

  • pre zákonných zástupcov žiakov, ktorých deti nastupujú do školy v marci PRVÝ KRÁT po dištančnom vzdelávaní – vyplniť a priniesť DVE tlačivá:
  1. Čestné vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov – stiahnuť TU
  2. Čestné vyhlásenie  ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa– stiahnuť TU

 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka

Týždeň od 15. do 19. februára 2021

15. 2. 2021VŠETCI (tí, čo boli v škole od 8. 2. 2021+ tí, čo prídu vo februári prvýkrát): Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Infokampaň Potraviny 2021

     V programe Zelená škola pracujeme už ôsmy rok a v tomto certifikačnom období sa venujeme téme Potraviny. Našim hlavným cieľom je – prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA | Zanechať komentár

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov ročníkov 1 -4.

      Z dôvodu rannej kontroly teploty, vyhlásení o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku covid-testu zákonného zástupcu (nie staršieho ako 7 dní) pred vstupom do školy dňa 8.2.2021, prosíme rodičov a žiakov, aby dodržali tento harmonogram príchodu žiakov do školy:    Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam – Školská jedáleň

Školská jedáleň bude v prevádzke od 8.2.2021. Všetci žiaci 1.-4.ročníka, ktorí chodili na obedy sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka t.j. 8.2.2021 do 07.30 hod. Buď telefonicky na tel.č. 0903 986 986 alebo e-mailom : trstenesj@gmail.com.

 

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Oznam – nástup žiakov 8. 2. 2021

Od pondelka 8. februára 2021 sa do tried vrátia žiaci prvého stupňa základných škôl.

!! Podmienkou návratu Pokračovať v čítaní

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam

Na základe dnešného rozhodnutia vlády oznamujeme, že ani na budúci týždeň, teda od 1. februára 2021, žiaci do škôl nastúpiť nemôžu. Informáciu budeme aktualizovať koncom budúceho týždňa.

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

 
https://ucimenadialku.sk/

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021) Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Súťaž: Staň sa hviezdou pre hviezdy – navrhni im logo!

Si kreatívny? 
Rád kreslíš či pracuješ s grafikou?
Tak neváhaj a zapoj sa súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ. 

POZOR SÚŤAŽ TRVÁ LEN DO 
31. januára 2021 DO POLNOCI !!!

Podmienky súťaže a viac informácií nájdeš na: 
https://www.minedu.sk/stan-sa-hviezdou-pre-hviezdy-navrhni-im-logo/ 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM

Na základe rozhodnutia ministra školstva, sa žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do škôl nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň, o čom vás budeme informovať.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov

Na základe nových usmernení a rozhodnutia ministra školstva oznamujeme, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár