Deň Zeme

Deň Zeme sa blíži – 5 tipov ako žiť ekologicky | studentskeNoviny.sk     Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Prostredníctvom rozhlasového príspevku sa žiaci
dozvedeli o tomto dni a jeho histórii viac. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970.
Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.
     Vzhľadom k epidemiologickej situácii a dodržiavaní opatrení, žiaci robili v jednotlivých
triedach rôzne projekty a diskutovali o ochrane životného prostredia.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

NOVINKY V NAŠEJ KNIŽNICI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky ešte v decembri vyhlásilo výzvu pre základné školy v rozvojovom projekte „Čítame radi“.

Na základe našej žiadosti získala naša škola najvyšší možný príspevok na nákup detskej a mládežníckej literatúry vo výške 800 €.

Spolu sme pre žiakov vybrali 30 titulov v počte 112 kníh.

Spolu s krásnymi knižkami dostala knižnica nový šat v podobe pohodlných sedacích vakov. Sme presvedčení, že sa tam deťom bude dobre čítať! 

 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Nástup žiakov 8. a 9. ročníka od 19. 4. 2021

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie (prezenčná forma – v škole) pre 8. a 9. ročníka ZŠ. 

Podmienky pre nástup žiaka:

Pre žiakov máme pripravený plán na dvojtýždňové „adaptačné obdobie“, aby si na prechod k prezenčnému vzdelávaniu zvykali postupne a bez stresu. Prvé dni budú prebiehať pohodové triedne aktivity, prevažne so svojimi triednymi učiteľmi. Priebežne budeme (bez písomiek a známok;) zisťovať úroveň ich vedomostí, aby sme mohli nastaviť ďalšie vzdelávanie. Dočasný rozvrh pre adaptačné obdobie zverejníme na edupage .

Rozvrh žiakov na budúci týždeň je  aktualizovaný a zverejnený na EDUPAGE. (Je potrebné si v kalendári nastaviť dátum 19. 4. 2021.)

Nástup žiakov 7., 6.5. ročníka je plánovaný dňa 26. apríla 2021.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Okresné kolo online PYTAGORIÁDY

     V dňoch 13. – 14. apríla sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže – PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali víťazi zo školského kola, v kategórii: P3, P4, P5, P7 a P8. Súťaž prebiehala online, žiaci nižších ročníkov mali možnosť súťažiť v škole. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Marec- mesiac knihy

Oficiálné stránky mesta Poltár - Marec – mesiac knihy     Marec – mesiac knihy aj tohto roku pripomenul žiakom 3. ročníka aká neoceniteľná je kniha.  Už počas dištančného vzdelávania sa venovali rovnako  ľudovej ako aj autorskej  rozprávke.  Do sveta fantázie, kúziel a čarov ich  vtiahol jeden z najznámejších slovenských zberateľov rozprávok Pavol Dobšinský.   Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam – od 12. 4. 2021

Na základe manuálu:   Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 4. 2021 s platnosťou od 12. 4. 2021, oznamujeme, že platnosť testu pre zákonných zástupcov žiakov (1.- 4.) a starších žiakov je 7 dní, bez súvisu s tým, v akej farbe Covid automatu sa okres nachádza.

Aktualizované čestné vyhlásenie: (WORDPDF).

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Okresné kolo Biologickej olympiády

     Dňa 8. apríla 2021 sa konalo on-line formou okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň. Marianna Semanová z 8. ročníka sa ako jediná žiačka našej školy zúčastnila na tomto okresnom kole a porovnala si svoje vedomosti z odboru botanika v teste a identifikácií živočíchov z biotopu lúka, polia a pasienky. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Zápis do 1. ročníka


Informácie k zápisu nájdete TU

Elektronickú prihlášku nájdete na: 
https://skola-trstene.edupage.org/register/

 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM k nástupu žiakov k 7.4.2021

Od stredy, t. j.  7. apríla 2021, po veľkonočných sviatkoch nastúpia na prezenčné vyučovanie (do školy) všetci žiaci 1. stupňa.
Pri nástupe je potrebný negatívny test zákonného zástupcu vykonaný od 5. 4. 2021, ktorý je platný v súvislosti s COVID automatom 14 dní a čestné vyhlásenie (v prílohe – WORDPDF ). Toto čestné vyhlásenie je potrebné opakovane doložiť každý pondelok.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov


Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám želá 
kolektív
Základnej školy v Trstenom pri Hornáde.

 

Veľkonočné prázdniny: 1. apríl (štvrtok) až 6. apríl 2021 (utorok).
Školské vyučovanie pre žiakov I. stupňa začne 7. apríla 2021 (streda).

Ďalšie informácie o priebehu a forme vyučovania budeme aktualizovať.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Okresné kolo matematickej olympiády MO6-MO7-MO8

Matematická olympiáda |     Dňa 31.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády 6., 7., 8. ročníkov.  Súťaž prebiehala online.

Našu školu reprezentovali títo žiaci:

MO8- Marianna Semanová, Radoslav Babiš, Krystian Budai

MO7- Petra Šomšáková, Lukáš Labanský, Jakub Šelepský Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Biblická olympiáda v šk. roku 2020/2021

Biblická olympiáda 2016/2017 | Diecézny katechetický úrad     Dňa 10.03.2021 sa uskutočnilo dekanátne – okresné kolo Biblickej olympiády v online priestore.
     Olympiády sa zúčastnili traja žiaci 6. ročníka: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Potravinové míle

     V týždni od 15. marca sa naši žiaci venovali v online priestore ďalšej z naplánovaných aktivít z nášho Environmentálneho akčného plánu. Aktivita s názvom Potravinové míle prebiehala aj na hodinách geografie a na zasadnutí kolégia Zelenej školy. Našim cieľom bolo spoznať cestu vybraných potravín k nám na Slovensko a uvedomiť si dôsledky pre zdravie a životné prostredie, Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Dejepisná olympiáda v šk. roku 2020/2021

Základná Škola Zarevúca Ružomberok - Dejepisná olympiáda   
Dňa 11.02.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala online vzhľadom k pandemickej situácii. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam – Školská jedáleň od 22.3.2021

Na základe zmeny vyučovania z dištančného na prezenčné vyučovanie sú všetci žiaci 1.-4. ročníka, ktorí chodili na obedy automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka t. j. 22. 3. 2021 do 07.30 hod. Buď telefonicky na tel. č. 0903 986 986 alebo e-mailom : trstenesj@gmail.com .

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Oznam – nástup žiakov od 22. marca 2021

Od pondelka 22. marca 2021 sa na prezenčné vyučovanie (do školy) vrátia všetci žiaci 1. stupňa. Pri nástupe je potrebný negatívny test zákonného zástupcu – nie starší, ako 7 dní a čestné vyhlásenie platné od 22. marca 2021 (nahrádza dve čestné vyhlásenia a súhlasy so spracovaním osobných údajov platné doteraz) – stiahnuť TU 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM

Od 15. marca 2021 pokračujeme vo vzdelávaní v nezmenenom režime (dištančné vzdelávanie).

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Upozornenie pre rodičov


UPOZORNENIE

Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že počas dištančného vzdelávania plne zodpovedajú (aj trestnoprávne) za činnosť a aktivity svojich detí.

V súvislosti s tým pripomíname, že je neprípustné!!!, aby žiaci robili počas on-line hodín videozáznamy a dávali ich na rôzne sociálne siete – ide o vážne porušenie Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a porušenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Informácie aktualizované k 8. marcu 2021

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SK a vyhláseným núdzovým stavom oznamujeme, že od 8. marca 2021 sa môžu prezenčného vyučovania zúčastňovať prednostne iba žiaci ročníkov 1.-4., ktorých zákonní zástupcovia odovzdajú škole potvrdenie od zamestnávateľa (môže byť prefotené aj potvrdenie, ktoré máte na cestu do práce), že v súvislosti s charakterom ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu. V pondelok je potrebné znovu predložiť aj čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti TU a negatívny výsledok testu na Covid-19, nie starší ako 7 dní. Pre tieto deti bude prebiehať vzdelávací proces od 8.00 do 11.40  = 4 vyučovacie hodiny. Deti zapísané v ŠKD budú po 4. vyučovacej hodine plniť aktivity v školskom klube, ktorý bude popoludní v prevádzke v obmedzenom režime.

Ostatní žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Tu znovu pripomíname, že vzdelávanie prezenčnou, či dištančnou formou je povinné. Žiaci sa musia zúčastňovať vyučovania podľa rozvrhu a pokynov vyučujúceho, pravidelne sa pripravovať na hodiny a v danom termíne plniť a odovzdávať zadané úlohy.

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Tlačivo 2 % z dane

Milí rodičia a priatelia školy, 
venujte 2% z Vašich daní pre našu základnú školu. Daň, ktorú by ste museli odviesť do štátneho rozpočtu, môžete premeniť na dar, ktorým podporíte našu organizáciu a tým Vaše – naše deti ;).

Vyplnené tlačivo a tiež Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania nám doručte priamo do školy do 15. apríla 2021

Tlačivo na vyplnenie Vašich údajov nájdete TU

Ak chcete, aby sme vedeli, od koho sú Vaše dve percentá, zaškrtnite súhlas v dolnej časti tlačiva pod II.ODDIELOM.

Ďakujeme za Vašu pomoc! 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt smajlik

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár