Organizačné pokyny v ZŠ Trstené pri Hornáde v školskom roku 2021/2022

 • Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu sa riadi školským
  semaforom, zverejneným na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/,
  ktorý je záväzný aj pre zákonných zástupcov žiakov.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
  zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota,
  kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný
  príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do budovy
  základnej školy.
 • Vstup do budovy školy je povolený iba žiakom a zamestnancom
  školy, cudzím osobám je vstup do budovy školy povolený iba so
  súhlasom vedenia školy.
 • Vstup je možný len po predložení písomného vyhlásenia
  o bezpríznakovosti žiaka (Vyhlásenie-o-bezpríznakovosti/wordVyhlásenie-o-bezpríznakovosti/pdf) a návštevníka školy/rodiča žiaka (Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník/wordVyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník/pdf) aktuálneho semaforu a dodržiavaním ROR.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca žiaka
  pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy
  v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Žiak s príznakmi musí ostať doma a rodič kontaktuje detského lekára.
 • Žiaka prvého ročníka môže v budove školy 1. deň sprevádzať iba jeden
  zákonný zástupca, a to po predložení písomného vyhlásenia o
  bezpríznakovosti.
 • Pri vstupe do budovy školy si všetci vydezinfikujú ruky. Vstup do
  budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest.
 • Podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, musí mať
  žiak prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zisťovanie záujmu o domáce testovanie

Milí rodičia,

ministerstvo školstva SR ponúka v priebehu školského roka rodičom možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v  domácom prostredí.  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie.

Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Ak máte záujem o tieto testy a nepoužívate Edupage, tento doklad vytlačte, označte, podpíšte a oskenované pošlite  na adresu: zstrstene@gmail.com do stredy 25.8.2021 do 21.00 hod., alebo osobne doručte do školy a to v stredu 25.8.2021 do 13.00 hod.

 Tlačivo si môžete stiahnuť  TU (WordPDF).

 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

    Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde. 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Slávnostné vyhodnotenie školského roka 2020/2021

      29. jún 2021 bol v našej škole dňom vyhodnocovania a odmeňovania. Spomedzi nás boli odmenení tí najlepší. Knihy či pochvalné uznania sú odmenami za našu prácu a rovnako aj záväzkom v pokračovaní v ďalšom úsilí a dosiahnutí cieľov. Marianna Semanová si za úspechy a reprezentáciu našej školy (víťazka krajského kola a 6. miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády) odniesla notebook, ktorý jej bude pomáhať v jej ďalšom štúdiu . Pre nás ostatných je Marianna veľkým vzorom. Ocenili sme aj prácu členov kolégia v programe Zelená škola
     V školskom roku 2020/2021 boli títo žiaci vyhlásení medzi desiatimi najlepšími žiakmi školy: Stella Emma Skalová, Evelyn Kaduková, Bibiána Pahulyiová, Lívia Kleščinská, Jakub Bálint, Andrea Semanová, Jakub Šelepský, Marianna Semanová, Daniela Lukácsová, Benjamín Deák  VŠETKÝM BLAHOŽELÁME

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

Aktuality ŠJ

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Odovzdávanie vysvedčení

Príchod žiakov 30. 6. 2021 o 9.00.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Celoslovenské kolo biologickej olympiády

S istou hrdosťou Vám chceme oznámiť úspech, ktorý ešte naša škola nezaznamenala.

Veľká  vďaka patrí  našej žiačke Mariannke Semanovej z 8. ročníka, ktorá v Biologickej olympiáde na Krajskom kole získala 1. miesto. Tento úžasný úspech ju posunul do Celoštátneho kola Biologickej olympiády, kategória E, odbornosť botanika, ktoré sa konalo 16. 6. 2021. Aj v tejto celoštátnej súťaži, vo forme on-line testu, potvrdila Majka svoje znalosti z biológie a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Sme na našu Majku veľmi pyšní a patrí jej od nás veľké Ďakujem. Pre našu školu je to veľká udalosť, ktorá sa nestáva často, a to tiež svedčí o jej pracovitosti, húževnatosti a ctižiadostivosti.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Prosím žiakov a rodičov, aby prípadnú neúčasť v škole v dňoch 28.6.-30.6.2021 ohlásili najneskôr do 25.6.2021 kvôli objednávkam tovaru a minimalizácii skladových zásob. Ďakujem za spoluprácu.
          Vedúca školskej jedálne
          Mgr. Michaela Bramuková

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Motýlia záhrada 2021

V máji boli naši žiaci svedkami zázraku premeny života babôčky bodliakovej v malej motýlej záhradke. O larvičky a kukly sa v tomto školskom roku skvelo postarali naši štvrtáci. Podarilo sa im odchovať všetkých päť motýlikov!   Krásne mladé babôčky sme spoločne vypustili v Zelenej záhrade. Veríme, že sa im u nás bude páčiť!

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Hviezdoslavov Kubín

     Zložitá epidemiologická situácia ovplyvnila nielen naše súkromné životy, ale aj tie školské. V dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 sa mnohé školské súťaže nemohli konať, iné sa zas konali iba v obmedzenej miere, prípadne online formou. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Žalostný pohľad na ihrisko…

     Milí priatelia, priaznivci a návštevníci,
radi s Vami zdieľame naše úspechy i radosti. BOHUŽIAĽ, tentokrát Vám ponúkame žalostný pohľad na Vaše-naše multifunkčné ihrisko po „návštevách“ VEREJNOSTI, ktorá nerešpektuje ZÁKAZ VSTUPU (neoprávnený vstup bez vedomia vedenia obce a školy) resp. nerešpektuje opatrenia a nariadenia vyplývajúce z pandemickej situácie a ničí !!! obecný majetok.

Ihrisko je stále prioritne určené žiakom školy!

„Pamiatky“ po návštevách TEJTO verejnosti: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Rozhovor s našou štvrtáčkou Bibi Pahulyiovou

     Nedávno si najlepší matematikári našej školy zmerali sily so žiakmi z iných škôl v okresnom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Mnohí boli úspešnými riešiteľmi. Avšak štvrtáčke Bibi Pahulyiovej tlieskame najviac! Za krásne 3. miesto si vyslúžila riaditeľskú pochvalu, diplom a peňažný poukaz – prvé peniaze zarobené vlastným umom!

O jej úspechu  a všeličom inom sme sa s ňou porozprávali priamo v triede: Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Medová desiata

     V posedný aprílový deň sa v rámci Zelenej školy a práve prebiehajúcej témy Potraviny na našej škole uskutočnila pre žiakov prvého stupňa „medová desiata“. Prváci odprezentovali pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka zaujímavú prezentáciu o vývoji, živote a poslaní včiel. Následne ponúkali svojich kamarátov s maslovými chlebíkmi potretými kvetovým a lesným medom. Toto akciou sa žiaci pripravili na následnú návštevu tunajšieho včelára – pána Juliána Ruščáka, ktorý nám priblíži včelárstvo v praktických činnostiach. Túto vychádzku plánujeme v mesiaci máj.

FOTKY si môžete pozrieť  TU

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Pravidla pre školy od 3. mája 2021

Pre zobrazenie kliknite na obrázok vyššie.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (DOCPDF).

Príchod všetkých žiakov: 7:40 – 8:00

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Dňa 26. apríla 2021 začína prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 7., 6. a 5. ročníka.

     Dňa 26. apríla 2021 začína prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 7., 6. a 5. ročníka.

Nový dočasný rozvrh na dni adaptačného obdobia pre žiakov celého 2. stupňa zverejníme na edupage .

     V pondelky je z dôvodu kontroly negatívnych testov na Covid-19 (žiak+zákonný zástupca) alebo platnej výnimky (potvrdenie po prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní, potvrdenie o očkovaní – 2 týždne po očkovaní 2. dávkou vakcíny Moderna alebo Pfeizer/BioNTech, alebo minimálne 4 týždne po 1. dávke AstraZeneca) a odovzdávania čestných vyhlásení  (WORDPDF), príchod žiakov určený takto:

1. – 4. ročník: od 7.40 do 7.55
8. – 9. ročník: od 8.00 do 8.05
5. – 7. ročník: od 8.05 do 8.15

Pripomíname, že platnosť testu pre žiakov 2. stupňa a zákonných zástupcov žiakov je 7 dní.

Dňa 24. apríla bude testovanie na Covid-19 prebiehať v našej obci.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Deň Zeme

Deň Zeme sa blíži – 5 tipov ako žiť ekologicky | studentskeNoviny.sk     Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Prostredníctvom rozhlasového príspevku sa žiaci
dozvedeli o tomto dni a jeho histórii viac. Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970.
Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.
     Vzhľadom k epidemiologickej situácii a dodržiavaní opatrení, žiaci robili v jednotlivých
triedach rôzne projekty a diskutovali o ochrane životného prostredia.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

NOVINKY V NAŠEJ KNIŽNICI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky ešte v decembri vyhlásilo výzvu pre základné školy v rozvojovom projekte „Čítame radi“.

Na základe našej žiadosti získala naša škola najvyšší možný príspevok na nákup detskej a mládežníckej literatúry vo výške 800 €.

Spolu sme pre žiakov vybrali 30 titulov v počte 112 kníh.

Spolu s krásnymi knižkami dostala knižnica nový šat v podobe pohodlných sedacích vakov. Sme presvedčení, že sa tam deťom bude dobre čítať! 

 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Nástup žiakov 8. a 9. ročníka od 19. 4. 2021

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie (prezenčná forma – v škole) pre 8. a 9. ročníka ZŠ. 

Podmienky pre nástup žiaka:

Pre žiakov máme pripravený plán na dvojtýždňové „adaptačné obdobie“, aby si na prechod k prezenčnému vzdelávaniu zvykali postupne a bez stresu. Prvé dni budú prebiehať pohodové triedne aktivity, prevažne so svojimi triednymi učiteľmi. Priebežne budeme (bez písomiek a známok;) zisťovať úroveň ich vedomostí, aby sme mohli nastaviť ďalšie vzdelávanie. Dočasný rozvrh pre adaptačné obdobie zverejníme na edupage .

Rozvrh žiakov na budúci týždeň je  aktualizovaný a zverejnený na EDUPAGE. (Je potrebné si v kalendári nastaviť dátum 19. 4. 2021.)

Nástup žiakov 7., 6.5. ročníka je plánovaný dňa 26. apríla 2021.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Okresné kolo online PYTAGORIÁDY

     V dňoch 13. – 14. apríla sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže – PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali víťazi zo školského kola, v kategórii: P3, P4, P5, P7 a P8. Súťaž prebiehala online, žiaci nižších ročníkov mali možnosť súťažiť v škole. Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Marec- mesiac knihy

Oficiálné stránky mesta Poltár - Marec – mesiac knihy     Marec – mesiac knihy aj tohto roku pripomenul žiakom 3. ročníka aká neoceniteľná je kniha.  Už počas dištančného vzdelávania sa venovali rovnako  ľudovej ako aj autorskej  rozprávke.  Do sveta fantázie, kúziel a čarov ich  vtiahol jeden z najznámejších slovenských zberateľov rozprávok Pavol Dobšinský.   Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár