Ostatné projekty

 

 

Otvorená škola – oblasť športu

Týmto projektom sme zriadili peknú stolnotenisovú herňu v našej škole. O stolný tenis je medzi žiakmi veľký záujem, chceme dať priestor všetkým venovať sa tomuto peknému športu a postupne sa prihlásiť aj do žiackych súťaží.

Plynofikácia školskej kotolne na tuhé palivo

Nakoniec nám ministerstvo školstva schválilo projekt plynofikácie našej kotolne. Pre školu to znamená lacnejšiu, ale hlavne ekologickejšiu prevádzku. Ušetrené finančné prostriedky môže škola investovať do ďalších pre školu potrebných vecí.

Zdravá škola

Dlhodobo je naša škola zapojená do projektu Zdravá škola, ktorého cieľom je propagovať zdravý životný štýl u žiakov a vytvárať stále zdravšie a krajšie prostredie v škole.

Záchrana Starého Hornádu

Týmto projektom chceme obnoviť a zachrániť mŕtve rameno Hornádu v obci – Starý Hornád. Vyčistiť ho a postupne zveľadiť, aby sa stal opať peknou a navštevovanou časťou obce a rieky Hornád.