Organizácia školského roka 2019/2020

 • Školský rok sa začína 2. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (piatok). 
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

  Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
   Jesenné 29. október 2019

  (utorok)

  30. október –

  31. október 2019

  4. november 2019

  (pondelok)

   Vianočné 20. december 2019

  (piatok)

  23. december 2019

  – 7. január 2020

  8. január 2020

  (streda)

   Polročné 31. január 2020

  (piatok)

  3. február 2020

  (pondelok)

  4. február 2020

  utorok)

   Jarné   28. február 2020 (piatok) 2. marec –

  6. marec 2020

  9. marec 2020

  (pondelok)

   Veľkonočné 8. apríl 2020

  (streda)

  9. apríl –

  14. apríl 2020

  15. apríl 2020

  (streda)

   Letné 30. jún 2020

  (utorok)

  1. júl –

  31. august 2020

  2. september 2020

  (streda)