Organizácia školského roka 2021/2022

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2021 (pondelok)

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
 Jesenné

27. október 2021
(streda)

28. október –
29. október 2021
2. november 2021
(utorok)
 Vianočné

22. december 2021
(streda)

23. december 2021

7. január 2022
10. január 2022 (pondelok)
 Polročné 3. február 2022
(štvrtok)
4. február 2022 (piatok) 7. február
2022 (pondelok)
 Jarné  

18. február 2022
(piatok)

21. február –
25. február 2022
28. február 2022 (pondelok)
 Veľkonočné 13. apríl
2022
(streda)
14. apríl

19. apríl 2022

20. apríl
2022
(streda)

 Letné 30. jún
2022
(štvrtok)
1. júl

2. september 2022
5. september 2022 (pondelok)

2. september – 29. október 2021 Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka (výsledky najneskôr do 30. novembra 2021) + CERTIFIKATY – január 2022

6. apríl 2022            Testovanie 9 – 2022 (náhradné 21. apríl 2022)
(streda)

18. máj 2022            Testovanie 5 – 2022
(streda)

6. apríl 2022            Zápis budúcich prvákov
(streda)