Multifunkčné ihrisko

V škole sa podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom. Grant na toto ihrisko sme získali na základe projektu od vlády Slovenskej republiky. Dotácia predstavovala sumu 1 200 000 Sk. Celkový rozpočet bol cez 2 000 000 Sk. Rozdiel dofinancovala obec a čiastočne aj škola. Po dokončení škola získala krásny a moderný športový stánok s umelou trávou.