Konzultačné hodiny

Have a conversation about dry eye — Dry Eye Foundation

  DEŇ ČAS
Mgr. Lenka Kleščinská piatok 1300 – 1400
Mgr. Jana Juhászová štvrtok 1300 – 1400
PaedDr. Gabriela Kočišová pondelok 1315 – 1400
Mgr. Katarína Kallayová pondelok 1300 – 1400
Mgr. Alena Focková štvrtok 0805 – 0850
Mgr. Jaroslava Szalonová streda 1400 – 1500
Mgr. Ľubica Vargočková pondelok 1300 – 1400
Mgr. Naďa Marcineková utorok 1235 – 1400
Mgr. Matúš Timuľak pondelok 1000 – 1140