Informačná povinnosť pre rodičov /dotknuté osoby/…

Informačná povinnosť Základnej školy