DOKUMENTY – TLAČIVÁ

  • Tlačivá pre rodičov

  • Vyhlásenia o bezpríznakovaosti
ŽIAK  Vyhlásenie o bezpríznakovosti 
Vyhlásenie o bezpríznakovosti 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 
RODIČ
 Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník 
 Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevník 
  • Oznámenie o výnimke z karantény
ŽIAK  Oznámenie o výnimke z karantény  
 Oznámenie o výnimke z karantény  
  • Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie
ŽIAK  Prekonanie a absolvovanie izolácie  
Prekonanie a absolvovanie izolácie  
  • Vzory žiadostí
 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky 
 Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky