Deň Múz

Posledný májový štvrtok patrí v našej škole každoročne „múzam“. Naša škola organizuje okresnú súťaž, na ktorej vždy privítame žiakov zo škôl okresu Košice – okolie. Súťaž prebieha v troch sekciách: spev ľudovej piesne, maľba a prednes vlastnej poézie.