Archív kategorií: Školský rok 2021/2022

TRSTENSKÁ ŠTAFETA – pozvánka

      Pozývame všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov i širokú verejnosť odbehnúť si úsek našej štafety a urobiť niečo pozitívne pre seba.       Touto našou aktivitou sa zapojíme do 7. ročníka Európskeho týždňa športu. (https://www.tyzdensportu.sk/)

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Európsky deň jazykov 2021

     To, že rovesnícke vzdelávanie má svoje opodstatnenie vo vyučovacom procese a u žiakov je veľmi obľúbené sa opäť ukázalo v rámci slávenia Európskeho dňa jazykov. Dvojice starších žiakov sprevádzali aktivitami žiakov v jednotlivých triedach.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Biela pastelka

Tak ako každoročne, aj tento rok 24. septembra sa žiaci našej školy spoločne s rodičmi zapojila do zbierky Biela pastelka. Dve žiačky 9. ročníka zbierali peniaze a zároveň oboznamovali žiakov a rodičov v jednotlivých triedach o potrebe pomoci nevidiacim a slabozrakým … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Voľné pracovné miesta

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ rodičov

Vážení rodičia,      dňa 16. septembra 2021 Vás pozývame na plenárne zasadanie OZ rodičov, ktoré sa bude konať o 16.30 hod. v cvičebni Základnej školy Trstené pri Hornáde. Dôvodom na zvolanie plenárneho zasadania rodičov je začiatok školského roka, ale aj … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Antigénové samotestovanie

     Na základe informácie z Okresného úradu Odbor školstva Košice oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov presúva na neskorší termín, ktorý bude škole oznámený. Potom budeme rodičov, ktorí prejavili záujem o testy, kontaktovať.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Informácia k 1. dňu v škole

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že nástup žiakov do školy je vo štvrtok 2. septembra 2021.  Pre žiakov 1. ročníka o 8:40 hodine. Pre žiakov 2. až 4. ročníka  o 8:50 hodine. Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 9:00 hodine. Slávnostné … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Organizačné pokyny v ZŠ Trstené pri Hornáde v školskom roku 2021/2022

Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejneným na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, ktorý je záväzný aj pre zákonných zástupcov žiakov. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zisťovanie záujmu o domáce testovanie

Milí rodičia, ministerstvo školstva SR ponúka v priebehu školského roka rodičom možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v  domácom prostredí.  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Takúto možnosť majú aj tí … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár