Archív kategorií: Školský rok 2021/2022

Záložka do knihy spája školy

     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 už 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 12. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala ôsmačka Petra Šomšáková. V konkurencii žiakov celého okresu naša šikovná Petra obsadila pekné 3. miesto. Domov si odniesla diplom a darčekovú poukážku na … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!

Žiaci triedy 5. ročník získali 3. miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Jesenný jazykový šampionát vo Wocabee

     V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, ktorý prebiehal online  v inovatívnej aplikácii na učenie slovíčok v anglickom jazyku  s názvom WocaBee.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Napíš list-poteš srdce

      Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu: Napíš list-poteš srdce, ktorú prijali naši štvrtáci.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Office 365 / MS TEAMS – prihlásenie žiaka

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Výnimka z karantény

O výnimku z karantény môže požiadať zákonný zástupca žiaka, ktorý: a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)  b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), c) je … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     Dňa 15. 10. 2021 sa online formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C. Do tejto kategórie patria aj žiaci našich najstarších ročníkov – žiaci 8. a 9. ročníkov.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM

     Pripomíname všetkým zákonným zástupcom žiakov POVINNOSŤ informovať školu (tr.učiteľa/RŠ/administrátora) o dôvodoch vymeškávania žiaka z vyučovania.      Je potrebné informovať o karanténe z dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 žiaka alebo osoby, s ktorou bol žiak v kontakte. NEVYHNUTNÉ JE IHNEĎ INFORMOVAŤ O POZITÍVNOM VÝSLEDKU ŽIAKA.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Trstenská štafeta 2021

     Aj v tomto školskom roku sa mnohé európske veľkomestá, mestá, mestečká i obce zapojili do Európskeho týždňa športu a naša škola sa po tretíkrát pridala k nim aktivitou Trstenská štafeta. „#BeActive“ – „#Buď aktívny“ sa ozývalo areálom školy v pondelok 4. 10. 2021.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Porucha odstránená – riaditeľské voľno sa ruší

Oznamujeme rodičom žiakov, že dňa 5. 10. 2021 bude vyučovací proces prebiehať za bežných podmienok.  Riaditeľské voľno sa RUŠÍ. S pozdravom vedenie školy.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Slávik Slovenska 2021

     Spevácka súťaž v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska v tomto školskom roku oslavuje jubileum – krásnych 30 rokov. Každoročne sa v troch kategóriách do tejto súťaže zapoja i naši žiaci a svojim spevom dokazujú, že slovenská ľudová pieseň má svoju dušu, vôňu a prostredníctvom … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

TRSTENSKÁ ŠTAFETA – pozvánka

      Pozývame všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov i širokú verejnosť odbehnúť si úsek našej štafety a urobiť niečo pozitívne pre seba.       Touto našou aktivitou sa zapojíme do 7. ročníka Európskeho týždňa športu. (https://www.tyzdensportu.sk/)

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Európsky deň jazykov 2021

     To, že rovesnícke vzdelávanie má svoje opodstatnenie vo vyučovacom procese a u žiakov je veľmi obľúbené sa opäť ukázalo v rámci slávenia Európskeho dňa jazykov. Dvojice starších žiakov sprevádzali aktivitami žiakov v jednotlivých triedach.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Voľné pracovné miesta

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ rodičov

Vážení rodičia,      dňa 16. septembra 2021 Vás pozývame na plenárne zasadanie OZ rodičov, ktoré sa bude konať o 16.30 hod. v cvičebni Základnej školy Trstené pri Hornáde. Dôvodom na zvolanie plenárneho zasadania rodičov je začiatok školského roka, ale aj … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Antigénové samotestovanie

     Na základe informácie z Okresného úradu Odbor školstva Košice oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov presúva na neskorší termín, ktorý bude škole oznámený. Potom budeme rodičov, ktorí prejavili záujem o testy, kontaktovať.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Informácia k 1. dňu v škole

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že nástup žiakov do školy je vo štvrtok 2. septembra 2021.  Pre žiakov 1. ročníka o 8:40 hodine. Pre žiakov 2. až 4. ročníka  o 8:50 hodine. Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 9:00 hodine. Slávnostné … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Organizačné pokyny v ZŠ Trstené pri Hornáde v školskom roku 2021/2022

Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejneným na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, ktorý je záväzný aj pre zákonných zástupcov žiakov. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zisťovanie záujmu o domáce testovanie

Milí rodičia, ministerstvo školstva SR ponúka v priebehu školského roka rodičom možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v  domácom prostredí.  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Takúto možnosť majú aj tí … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár