Archív kategorií: Školský rok 2019/2020

Hurá prázdniny…

Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde 

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Informácia a pokyny k nástupu žiakov 2. stupňa do školy od 22.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: 6. až 9. ročník: 8.30 – 8.40               Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné), Vyhlásenie zákonného zástupcu  hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí ll. stupňa do školy od 22.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školská jedáleň, Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

PRIESKUM O NÁSTUPE ŽIAKOV

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 6. – 9. môžu otvoriť od 22. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 6. – 9. Svoje vyjadrenie pošlite e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, alebo nahláste osobne … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Deň detí

 

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: ročník 7,40 – 7,50 ročník 7,50 – 8,00 ročník 8,00 – 8,10 ročník 8, 10 – 8,20 ročník 8,20 – 8,30 Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa + 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Oznam – záujem o ŠKD

Prosíme rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6. do školy a majú záujem o ŠKD počas júna, aby poslali svoje vyjadrenie na adresu školy: zstrstene@stonline.sk.

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia, podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

PRIESKUM

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5. Svoje vyjadrenie môžete … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 201920 Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Publikované v Oznamy, Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Oznam – vyzdvihnutie hygienických vrecúšok

Žiaci majú možnosť prísť do školy pre vrecúška s cvičebným úborom a pre svoje použité uteráky v tieto dni: žiaci 1. stupňa: vo štvrtok 7. mája a 14. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod., žiaci 2. stupňa: v utorok 12. mája … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

OZNAM – zápis do 1. ročníka

     Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde pripomína rodičom, že vyplnené prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka môžu doručiť škole 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Nezabudnite priniesť presne 12 eur na zvýhodnené … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

OZNAM

     Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. 4. 2020, oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom, že pri záverečnom hodnotení nebudú žiaci našej školy klasifikovaní z týchto predmetov: telesná a športová výchova, hudobná … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Oznam k zápisu

     MŠVVaŠ SR uverejnilo dňa 9. 4. 2020 usmernenie k zápisu, ktoré nájdete v prílohe. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, v prílohe nájdete aj prihlášku v inom formáte – „Formulár“. Mgr. Jana Olexová Usmernenie k zápisu detí …        … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Vážení rodičia a milí žiaci,      končíme štvrtý týždeň dištančného vyučovania a žiakom zajtra začínajú prázdniny. Touto cestou sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom za to, ako túto náročnú situáciu zvládajú. Nikto z nás nebol na tento systém vyučovania pripravený, no učitelia … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Elektronická prihláška

Vážení rodičia, elektronickú prihlášku môžete vyplniť k zápisu dieťaťa do 1. ročníka, ale aj k zápisu dieťaťa do vyšších ročníkov. Pre vyplnenie kliknite na obrázok alebo na  link:                         … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Aktualizácia učiteľských e-mailov

Milí žiaci, vážení rodičia,  pre potreby elektronickej komunikácie s učiteľmi (zasielanie úloh) okrem https://skola-trstene.edupage.org využívajte aj nasledovné e-maily: 

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

OZNAM

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, prerušuje vyučovanie v školách a v školských zariadeniach … Pokračovať v čítaní

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár

Zápis do 1. ročníka

Publikované v Školský rok 2019/2020 | Vložiť komentár