Archívy autora: m.timulak

Zápis do 1. ročníka

Informácie k zápisu nájdete TU.  Elektronickú prihlášku nájdete na:  https://skola-trstene.edupage.org/register/  

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM k nástupu žiakov k 7.4.2021

Od stredy, t. j.  7. apríla 2021, po veľkonočných sviatkoch nastúpia na prezenčné vyučovanie (do školy) všetci žiaci 1. stupňa. Pri nástupe je potrebný negatívny test zákonného zástupcu vykonaný od 5. 4. 2021, ktorý je platný v súvislosti s COVID automatom … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám želá kolektív Základnej školy v Trstenom pri Hornáde.   Veľkonočné prázdniny: 1. apríl (štvrtok) až 6. apríl 2021 (utorok). Školské vyučovanie pre žiakov I. stupňa začne 7. apríla 2021 (streda). Ďalšie informácie o priebehu a forme vyučovania budeme … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Okresné kolo matematickej olympiády MO6-MO7-MO8

     Dňa 31.3.2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády 6., 7., 8. ročníkov.  Súťaž prebiehala online. Našu školu reprezentovali títo žiaci: MO8- Marianna Semanová, Radoslav Babiš, Krystian Budai MO7- Petra Šomšáková, Lukáš Labanský, Jakub Šelepský

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Biblická olympiáda v šk. roku 2020/2021

     Dňa 10.03.2021 sa uskutočnilo dekanátne – okresné kolo Biblickej olympiády v online priestore.      Olympiády sa zúčastnili traja žiaci 6. ročníka:

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Potravinové míle

     V týždni od 15. marca sa naši žiaci venovali v online priestore ďalšej z naplánovaných aktivít z nášho Environmentálneho akčného plánu. Aktivita s názvom Potravinové míle prebiehala aj na hodinách geografie a na zasadnutí kolégia Zelenej školy. Našim cieľom bolo spoznať cestu vybraných potravín … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Dejepisná olympiáda v šk. roku 2020/2021

    Dňa 11.02.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala online vzhľadom k pandemickej situácii.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam – Školská jedáleň od 22.3.2021

Na základe zmeny vyučovania z dištančného na prezenčné vyučovanie sú všetci žiaci 1.-4. ročníka, ktorí chodili na obedy automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka t. j. 22. 3. 2021 … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Oznam – nástup žiakov od 22. marca 2021

Od pondelka 22. marca 2021 sa na prezenčné vyučovanie (do školy) vrátia všetci žiaci 1. stupňa. Pri nástupe je potrebný negatívny test zákonného zástupcu – nie starší, ako 7 dní a čestné vyhlásenie platné od 22. marca 2021 (nahrádza dve čestné vyhlásenia … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM

Od 15. marca 2021 pokračujeme vo vzdelávaní v nezmenenom režime (dištančné vzdelávanie).

Zaradené v Dištančné vzdelávanie, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Upozornenie pre rodičov

UPOZORNENIE Dôrazne upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že počas dištančného vzdelávania plne zodpovedajú (aj trestnoprávne) za činnosť a aktivity svojich detí. V súvislosti s tým pripomíname, že je neprípustné!!!, aby žiaci robili počas on-line hodín videozáznamy a dávali ich na rôzne sociálne siete – … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Informácie aktualizované k 8. marcu 2021

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SK a vyhláseným núdzovým stavom oznamujeme, že od 8. marca 2021 sa môžu prezenčného vyučovania zúčastňovať prednostne iba žiaci ročníkov 1.-4., ktorých zákonní zástupcovia odovzdajú škole potvrdenie od zamestnávateľa (môže byť prefotené aj potvrdenie, ktoré máte … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Tlačivo 2 % z dane

Milí rodičia a priatelia školy,  venujte 2% z Vašich daní pre našu základnú školu. Daň, ktorú by ste museli odviesť do štátneho rozpočtu, môžete premeniť na dar, ktorým podporíte našu organizáciu a tým Vaše – naše deti ;). Vyplnené tlačivo a … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa chystajú na stredné školy, v šk. r. 2021/2022.

  Dňa 11. marca 2021 (štvrtok) si môže zákonný zástupca žiaka prísť v čase od: 10.00 do: 13.30 hod., vyzdvihnúť  prihlášky na stredné školy, v budove základnej školy.  Všetky informácie o ďalšom postupe Vám budú vysvetlené po príchode do školy.  Mgr. Jaroslava Szalonová Výchovný poradca

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

POZOR!!! Dôležitá informácia k zajtrajšiemu nástupu žiakov do školy !!!

POZOR!!! Podľa najnovších informácií žiaci ročníkov 1.-4. pokračujú v prezenčnej výučbe (v škole). Nové opatrenie, ktoré malo platiť od 3. marca by malo platiť až od budúceho týždňa (8. marca).  

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

POZOR !!! OZNAM pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka

     Napriek tomu, že prítomnosť žiakov po jarných prázdninách presiahla v našej škole 87% a všetci sme sa na normálne fungovanie školy tešili, musíme sa riadiť novým rozhodnutím ministerstva školstva. Na základe rozhodnutia ministra školstva z 1. marca 2021 oznamujeme, že od … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

NOVÝ OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka

Týždeň od 1. marca 2021 1. 3. 2021 – VŠETCI (tí, čo boli v škole vo februári, aj tí, čo prídu v marci prvýkrát): potrebný negatívny test zákonného zástupcu na Covid-19 nie starší ako 7 dní, ktorým sa preukáže pred vstupom … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov 1. – 4. ročníka

Týždeň od 15. do 19. februára 2021 15. 2. 2021 – VŠETCI (tí, čo boli v škole od 8. 2. 2021+ tí, čo prídu vo februári prvýkrát):

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Infokampaň Potraviny 2021

     V programe Zelená škola pracujeme už ôsmy rok a v tomto certifikačnom období sa venujeme téme Potraviny. Našim hlavným cieľom je – prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj

Zaradené v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA | Zanechať komentár

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov ročníkov 1 -4.

      Z dôvodu rannej kontroly teploty, vyhlásení o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku covid-testu zákonného zástupcu (nie staršieho ako 7 dní) pred vstupom do školy dňa 8.2.2021, prosíme rodičov a žiakov, aby dodržali tento harmonogram príchodu žiakov do školy:   

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár