Archívy autora: m.timulak

Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: ročník 7,40 – 7,50 ročník 7,50 – 8,00 ročník 8,00 – 8,10 ročník 8, 10 – 8,20 ročník 8,20 – 8,30 Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa + 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – záujem o ŠKD

Prosíme rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6. do školy a majú záujem o ŠKD počas júna, aby poslali svoje vyjadrenie na adresu školy: zstrstene@stonline.sk.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia, podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5. Svoje vyjadrenie môžete … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 201920 Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – vyzdvihnutie hygienických vrecúšok

Žiaci majú možnosť prísť do školy pre vrecúška s cvičebným úborom a pre svoje použité uteráky v tieto dni: žiaci 1. stupňa: vo štvrtok 7. mája a 14. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod., žiaci 2. stupňa: v utorok 12. mája … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – zápis do 1. ročníka

     Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde pripomína rodičom, že vyplnené prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka môžu doručiť škole 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Nezabudnite priniesť presne 12 eur na zvýhodnené … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

     Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. 4. 2020, oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom, že pri záverečnom hodnotení nebudú žiaci našej školy klasifikovaní z týchto predmetov: telesná a športová výchova, hudobná … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam k zápisu

     MŠVVaŠ SR uverejnilo dňa 9. 4. 2020 usmernenie k zápisu, ktoré nájdete v prílohe. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, v prílohe nájdete aj prihlášku v inom formáte – “Formulár”. Mgr. Jana Olexová Usmernenie k zápisu detí …        … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Vážení rodičia a milí žiaci,      končíme štvrtý týždeň dištančného vyučovania a žiakom zajtra začínajú prázdniny. Touto cestou sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom za to, ako túto náročnú situáciu zvládajú. Nikto z nás nebol na tento systém vyučovania pripravený, no učitelia … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – Zápis žiakov do 1. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, bude zápis detí do 1. ročníka prebiehať bez osobnej účasti detí a s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení! Rodič vyplní elektronickú prihlášku, ktorú nájde na stránke našej školy a odošle ju. Následne ju … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Elektronická prihláška

Vážení rodičia, elektronickú prihlášku môžete vyplniť k zápisu dieťaťa do 1. ročníka, ale aj k zápisu dieťaťa do vyšších ročníkov. Pre vyplnenie kliknite na obrázok alebo na  link:                         … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

Milí rodičia a žiaci, čas prerušenia klasického vyučovania sa nám, žiaľ, predlžuje na neurčito. Chcem všetkým, ktorí sa denne zapájate do „vyučovania na diaľku“, poskytovaného našimi učiteľmi, veľmi poďakovať za snahu pomôcť svojim deťom, snahu nahradiť pedagógov a za trpezlivosť, s ktorou … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Aktualizácia učiteľských e-mailov

Milí žiaci, vážení rodičia,  pre potreby elektronickej komunikácie s učiteľmi (zasielanie úloh) okrem https://skola-trstene.edupage.org využívajte aj nasledovné e-maily: 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, prerušuje vyučovanie v školách a v školských zariadeniach … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Zápis do 1. ročníka

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

    28. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže- Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori z celej školy, ktorí porote, divákom a spolužiakom zarecitovali známe i menej známe texty. Výkony dvadsiatich dvoch recitátorov hodnotila porota v zložení: Mgr. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

eTwinning nás baví…

Po kliknutí na logo sa priamo v prostredí eTwinning Twinspace môžete pozrieť na naše logá, prezentácie a dozvedieť sa viac o nás a našich partneroch 🙂

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Valentínska párty

     14. 02. 2020 v popoludňajších hodinách naša cvičebňa praskala vo švíkoch. Hudba sa ozývala priestormi školy, ochutnávali sa dobroty, čaje a nápoje tiekli potokom a oči sa trblietali radosťou a priateľstvom všetkým zúčastneným. ÁNO, tušíte správne. Zabávali sme sa na Valentínskej party. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár