Archívy autora: m.timulak

Slávik Slovenska 2021

     Spevácka súťaž v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska v tomto školskom roku oslavuje jubileum – krásnych 30 rokov. Každoročne sa v troch kategóriách do tejto súťaže zapoja i naši žiaci a svojim spevom dokazujú, že slovenská ľudová pieseň má svoju dušu, vôňu a prostredníctvom … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

TRSTENSKÁ ŠTAFETA – pozvánka

      Pozývame všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov i širokú verejnosť odbehnúť si úsek našej štafety a urobiť niečo pozitívne pre seba.       Touto našou aktivitou sa zapojíme do 7. ročníka Európskeho týždňa športu. (https://www.tyzdensportu.sk/)

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Európsky deň jazykov 2021

     To, že rovesnícke vzdelávanie má svoje opodstatnenie vo vyučovacom procese a u žiakov je veľmi obľúbené sa opäť ukázalo v rámci slávenia Európskeho dňa jazykov. Dvojice starších žiakov sprevádzali aktivitami žiakov v jednotlivých triedach.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Biela pastelka

Tak ako každoročne, aj tento rok 24. septembra sa žiaci našej školy spoločne s rodičmi zapojila do zbierky Biela pastelka. Dve žiačky 9. ročníka zbierali peniaze a zároveň oboznamovali žiakov a rodičov v jednotlivých triedach o potrebe pomoci nevidiacim a slabozrakým … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Voľné pracovné miesta

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ rodičov

Vážení rodičia,      dňa 16. septembra 2021 Vás pozývame na plenárne zasadanie OZ rodičov, ktoré sa bude konať o 16.30 hod. v cvičebni Základnej školy Trstené pri Hornáde. Dôvodom na zvolanie plenárneho zasadania rodičov je začiatok školského roka, ale aj … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     Každý žiak ZŠ obdrží prihlášku na nový školský rok v prvý deň nástupu t. j. 2.9.2021, ktorú obratom ak má záujem o stravovanie, vyplnenú vráti do školskej jedálne v piatok 3.9.2021.

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Antigénové samotestovanie

     Na základe informácie z Okresného úradu Odbor školstva Košice oznamujeme, že v súvislosti s technickými obmedzeniami sa termín preberania antigénových samotestov presúva na neskorší termín, ktorý bude škole oznámený. Potom budeme rodičov, ktorí prejavili záujem o testy, kontaktovať.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Informácia k 1. dňu v škole

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že nástup žiakov do školy je vo štvrtok 2. septembra 2021.  Pre žiakov 1. ročníka o 8:40 hodine. Pre žiakov 2. až 4. ročníka  o 8:50 hodine. Pre žiakov 5. až 9. ročníka o 9:00 hodine. Slávnostné … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM vedúcej ŠKD

Vedúca ŠKD oznamuje rodičom žiakov, že z organizačných dôvodov bude školský klub detí fungovať od 6. septembra 2021.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Organizačné pokyny v ZŠ Trstené pri Hornáde v školskom roku 2021/2022

Organizácia výchovno–vzdelávacieho procesu sa riadi školským semaforom, zverejneným na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/, ktorý je záväzný aj pre zákonných zástupcov žiakov. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zisťovanie záujmu o domáce testovanie

Milí rodičia, ministerstvo školstva SR ponúka v priebehu školského roka rodičom možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v  domácom prostredí.  Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie. Takúto možnosť majú aj tí … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

    Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde. 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Slávnostné vyhodnotenie školského roka 2020/2021

      29. jún 2021 bol v našej škole dňom vyhodnocovania a odmeňovania. Spomedzi nás boli odmenení tí najlepší. Knihy či pochvalné uznania sú odmenami za našu prácu a rovnako aj záväzkom v pokračovaní v ďalšom úsilí a dosiahnutí cieľov. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Oznam školskej jedálne

Aktuality ŠJ

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Odovzdávanie vysvedčení

Príchod žiakov 30. 6. 2021 o 9.00.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Celoslovenské kolo biologickej olympiády

S istou hrdosťou Vám chceme oznámiť úspech, ktorý ešte naša škola nezaznamenala. Veľká  vďaka patrí  našej žiačke Mariannke Semanovej z 8. ročníka, ktorá v Biologickej olympiáde na Krajskom kole získala 1. miesto. Tento úžasný úspech ju posunul do Celoštátneho kola Biologickej olympiády, kategória … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Prosím žiakov a rodičov, aby prípadnú neúčasť v škole v dňoch 28.6.-30.6.2021 ohlásili najneskôr do 25.6.2021 kvôli objednávkam tovaru a minimalizácii skladových zásob. Ďakujem za spoluprácu.           Vedúca školskej jedálne           Mgr. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školská jedáleň | Zanechať komentár

Motýlia záhrada 2021

V máji boli naši žiaci svedkami zázraku premeny života babôčky bodliakovej v malej motýlej záhradke. O larvičky a kukly sa v tomto školskom roku skvelo postarali naši štvrtáci. Podarilo sa im odchovať všetkých päť motýlikov!   Krásne mladé babôčky sme spoločne vypustili v Zelenej záhrade. Veríme, … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Hviezdoslavov Kubín

     Zložitá epidemiologická situácia ovplyvnila nielen naše súkromné životy, ale aj tie školské. V dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 sa mnohé školské súťaže nemohli konať, iné sa zas konali iba v obmedzenej miere, prípadne online formou.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár