Archívy autora: m.timulak

Európske jazyky v našej knižnici

     Máme za sebou dlhý taliansky týždeň. Spoločne sme objavovali tajomstvo Leonardových geniálnych vynálezov, učili sme sa krájať pizzu – zopakovali sme si zlomky i pojmové mapy. Nášho knižničného Pinocchia sa nám síce nepodarilo naučiť chodiť, ale jeho dobrodružstvá i veľký … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

RODIČIA POZOR – OFFICE 365 pre žiakov

Vážení rodičia, v týchto dňoch na Vaše resp. na žiacke emaily bol doručený potvrdzujúci email o vytvorení účtu vášho dieťaťa v prostredí OFFICE 365. Žiak týmto získava prístup k aplikáciám a cloudovému úložisku, ktoré môže spúšťať pomocou počítača, tabletu či mobilu. V prípade dištančného vzdelávania bude komunikácia … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej škole

     Počas „nemeckého“ týždňa sme sa dozvedeli mnohé z oblasti jazykov, geografie, matematiky, hudby, politiky… Zdokonalili sme sa v práci s mapou, internetom, vytvorili sme veselé dielka. Krásne knižky nás inšpirovali k ďalšiemu čítaniu. Tento týždeň sa bude niesť v talianskom duchu. Viva Italia! … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Trstenská štafeta 2020

     29. septembra 2020 sme sa opäť postavili na štart Trstenskej štafety. Po druhýkrát sme sa zapojili do Európskeho týždňa športu (23. – 30. september 2020). Všetci sme sa poctivo držali hesla kampane: „#BeActive“ – „#Buď aktívny“ a zdarne dobehli … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Európske jazyky v našej škole

     Aj v tomto školskom roku si pripomenieme Európsky deň jazykov – 26. september, aj keď netradične.      V súlade s prísnymi protiepidemiologickými opatreniami sme v školskej knižnici pre žiakov pripravili zábavné aktivity a hry, ktoré ich zavedú do tajov niektorých európskych jazykov … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | 2 komentáre

Európsky týždeň športu – Trstenská štafeta 2020

       Aj tento rok  srdečne pozývame všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov, kamarátov i širokú verejnosť zabehnúť si úsek našej štafety a urobiť niečo pozitívne pre seba. Tešíme sa na Vás… 

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Pozvánka na triedne aktívy OZ rodičov

Vážení rodičia,  pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. 09. 2020 o 16, 30 hod.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Prednáška a aktivity – dažďová záhrada

     V rámci projektu „Voda je život, naučme sa s ňou hospodáriť“, ktorý je pokračovaním vzdelávacích aktivít OZ Priatelia trstenskej prírody sa v našej škole dňa 11.9.2020 uskutočnila prednáška a vzdelávacie aktivity so skúsenou lektorkou pani Paulou Urdovou.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Informácie k nástupu žiakov 2. 9. 2020

V škole bude od 2. 9. 2020 prebiehať riadne školské vyučovanie, dochádzka pre žiakov je povinná. Príchod žiakov v prvý školský deň 2. 9. 2020 je o 9.00 hod. Ukončenie prvého školského dňa je plánované o 11:00 – rodičia mladších žiakov 2. – 4. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Hurá prázdniny…

Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia a pokyny k nástupu žiakov 2. stupňa do školy od 22.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: 6. až 9. ročník: 8.30 – 8.40               Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné), Vyhlásenie zákonného zástupcu  hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí ll. stupňa do školy od 22.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školská jedáleň, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM O NÁSTUPE ŽIAKOV

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 6. – 9. môžu otvoriť od 22. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 6. – 9. Svoje vyjadrenie pošlite e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, alebo nahláste osobne … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Deň detí

 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: ročník 7,40 – 7,50 ročník 7,50 – 8,00 ročník 8,00 – 8,10 ročník 8, 10 – 8,20 ročník 8,20 – 8,30 Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa + 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – záujem o ŠKD

Prosíme rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6. do školy a majú záujem o ŠKD počas júna, aby poslali svoje vyjadrenie na adresu školy: zstrstene@stonline.sk.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia, podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5. Svoje vyjadrenie môžete … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár