Archívy autora: m.timulak

Okresné kolo olympiády z anglického jazyka

     V okresnom kole olympiády z anglického jazyka našu školu reprezentovali dvaja žiaci – víťazi školského kola. V kategórii 1A to bol Matej Bartko, žiak 7. ročníka a v kategórii 1B Krystian Budai, žiak 9. ročníka.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Novoročné prianie

     Máme tu prvý deň roku 2022 a pred sebou každý deň ďalšie možnosti ako naplniť svoje sny a predstavy o živote.      Prajem Vám, aby ste všetko, čo spravíte, robili s radosťou, s vierou vo svoje schopnosti, rozumne, ohľaduplne a s láskou k sebe a … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY ( 43.ročník ) školský rok 2021/2022

    8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA. Školské kolá sa riešili online. Zúčastnení žiaci:

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Komparo 2021

     Dňa 11. novembra 2021 prebehlo na našej škole testovanie žiakov 8. a 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

        Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov v 2 kategóriách. Súťažné úlohy riešili žiaci prostredníctvom písomného testu zloženého zo 4 častí – gramatika, slovná zásoba, posluch s porozumením a čítanie s porozumením. Z 11 žiakov patrilo 5 žiakov medzi úspešných riešiteľov. Do okresného kola … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda z geografie – školské kolo

          Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov v 3 kategóriách. Súťažné úlohy riešili žiaci prostredníctvom onlineolympiady.sk, teda online formou. Po vyhodnotení školského kola v systéme Edupage nás potešili tieto výsledky: 11 úspešných riešiteľov a 9 postupujúcich do ďalšieho – okresného … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Záložka do knihy spája školy

     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 už 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. 

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

     Tento rok sme si 17.novembra pripomenuli 32. výročie Dňa boja za slobodu a demokraciu.      Žiaci boli prostredníctvom rozhlasovej relácie oboznámení z históriou 17. novembra,

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 12. 11. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala ôsmačka Petra Šomšáková. V konkurencii žiakov celého okresu naša šikovná Petra obsadila pekné 3. miesto. Domov si odniesla diplom a darčekovú poukážku na … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Naša škola sa umiestnila v TOP 3 v súťaži Jazykový WocaBee šampionát!

Žiaci triedy 5. ročník získali 3. miesto v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Jesenný jazykový šampionát vo Wocabee

     V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu. Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, ktorý prebiehal online  v inovatívnej aplikácii na učenie slovíčok v anglickom jazyku  s názvom WocaBee.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Napíš list-poteš srdce

      Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu: Napíš list-poteš srdce, ktorú prijali naši štvrtáci.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Office 365 / MS TEAMS – prihlásenie žiaka

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Výnimka z karantény

O výnimku z karantény môže požiadať zákonný zástupca žiaka, ktorý: a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)  b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), c) je … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

16. október – Svetový deň výživy

V rozhlasovom príspevku boli žiaci oboznámení o Svetovom dni výživy, ktorý bol vyhlásený na 20. globálnej konferencii FAO – Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo v novembri 1979 v Ríme. Odvtedy sa 16. októbra každoročne pripomína vo viac ako v 150 … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     Dňa 15. 10. 2021 sa online formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C. Do tejto kategórie patria aj žiaci našich najstarších ročníkov – žiaci 8. a 9. ročníkov.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

OZNAM

     Pripomíname všetkým zákonným zástupcom žiakov POVINNOSŤ informovať školu (tr.učiteľa/RŠ/administrátora) o dôvodoch vymeškávania žiaka z vyučovania.      Je potrebné informovať o karanténe z dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 žiaka alebo osoby, s ktorou bol žiak v kontakte. NEVYHNUTNÉ JE IHNEĎ INFORMOVAŤ O POZITÍVNOM VÝSLEDKU ŽIAKA.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Trstenská štafeta 2021

     Aj v tomto školskom roku sa mnohé európske veľkomestá, mestá, mestečká i obce zapojili do Európskeho týždňa športu a naša škola sa po tretíkrát pridala k nim aktivitou Trstenská štafeta. „#BeActive“ – „#Buď aktívny“ sa ozývalo areálom školy v pondelok 4. 10. 2021.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár

Porucha odstránená – riaditeľské voľno sa ruší

Oznamujeme rodičom žiakov, že dňa 5. 10. 2021 bude vyučovací proces prebiehať za bežných podmienok.  Riaditeľské voľno sa RUŠÍ. S pozdravom vedenie školy.

Zaradené v Školský rok 2021/2022 | Zanechať komentár