Archívy autora: m.timulak

Základné odporúčania pre zákonného zástupcu žiaka (ZZŽ) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Pozvánka na triedne aktívy OZ rodičov

Vážení rodičia,  pozývame Vás na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 17. 09. 2020 o 16, 30 hod.

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Informácie k nástupu žiakov 2. 9. 2020

V škole bude od 2. 9. 2020 prebiehať riadne školské vyučovanie, dochádzka pre žiakov je povinná. Príchod žiakov v prvý školský deň 2. 9. 2020 je o 9.00 hod. Ukončenie prvého školského dňa je plánované o 11:00 – rodičia mladších žiakov 2. – 4. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2020/2021 | Zanechať komentár

Hurá prázdniny…

Krásne leto, veľa oddychu a načerpanie nových síl do nového školského roku  praje kolektív zamestnancov ZŠ Trstené pri Hornáde 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia a pokyny k nástupu žiakov 2. stupňa do školy od 22.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: 6. až 9. ročník: 8.30 – 8.40               Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné), Vyhlásenie zákonného zástupcu  hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí ll. stupňa do školy od 22.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školská jedáleň, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM O NÁSTUPE ŽIAKOV

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 6. – 9. môžu otvoriť od 22. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 6. – 9. Svoje vyjadrenie pošlite e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, alebo nahláste osobne … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Deň detí

 

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch: ročník 7,40 – 7,50 ročník 7,50 – 8,00 ročník 8,00 – 8,10 ročník 8, 10 – 8,20 ročník 8,20 – 8,30 Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli: dieťa musí mať dve … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – Stravovanie detí ZŠ od 1.6.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o umožnení nástupu detí l. stupňa + 5.ročník do školy od 1.6.2020 je podľa miestnych podmienok, počtu detí a personálu možné technicky zabezpečovať prípravu stravy v školskom stravovacom zariadení v bežnej podobe, pri zachovaní sprísnených hygienických … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – záujem o ŠKD

Prosíme rodičov žiakov, ktorí nastupujú od 1.6. do školy a majú záujem o ŠKD počas júna, aby poslali svoje vyjadrenie na adresu školy: zstrstene@stonline.sk.

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia, podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

PRIESKUM

Vážení rodičia, školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5. Svoje vyjadrenie môžete … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

PRIJÍMANIE NA STREDNÉ ŠKOLY 201920 Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Zaradené v Oznamy, Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – vyzdvihnutie hygienických vrecúšok

Žiaci majú možnosť prísť do školy pre vrecúška s cvičebným úborom a pre svoje použité uteráky v tieto dni: žiaci 1. stupňa: vo štvrtok 7. mája a 14. mája 2020 v čase od 10.00 – 11.00 hod., žiaci 2. stupňa: v utorok 12. mája … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM – zápis do 1. ročníka

     Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde pripomína rodičom, že vyplnené prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka môžu doručiť škole 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Nezabudnite priniesť presne 12 eur na zvýhodnené … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

OZNAM

     Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, vydaného MŠVVaŠ SR dňa 6. 4. 2020, oznamujem žiakom a ich zákonným zástupcom, že pri záverečnom hodnotení nebudú žiaci našej školy klasifikovaní z týchto predmetov: telesná a športová výchova, hudobná … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam k zápisu

     MŠVVaŠ SR uverejnilo dňa 9. 4. 2020 usmernenie k zápisu, ktoré nájdete v prílohe. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, v prílohe nájdete aj prihlášku v inom formáte – “Formulár”. Mgr. Jana Olexová Usmernenie k zápisu detí …        … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Vážení rodičia a milí žiaci,      končíme štvrtý týždeň dištančného vyučovania a žiakom zajtra začínajú prázdniny. Touto cestou sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom za to, ako túto náročnú situáciu zvládajú. Nikto z nás nebol na tento systém vyučovania pripravený, no učitelia … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2019/2020 | Zanechať komentár

Oznam – Zápis žiakov do 1. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, bude zápis detí do 1. ročníka prebiehať bez osobnej účasti detí a s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení! Rodič vyplní elektronickú prihlášku, ktorú nájde na stránke našej školy a odošle ju. Následne ju … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár