ALF


Alf je výukový program
 určený na online testovanie žiakov, na preverenie ich zručností a vedomostí, tiež na zadávanie domácich úloh.

Pre vstup pokračujte kliknutím na odkaz:

https://domaceulohy.sk

Prihlásenie žiak:
1. krok:  Zadaj kód školy. (Vyžiadaj od tr. učiteľa/učiteľky.)
2. krok:  Zadaj svoj nick (meno.priezvisko – bez diakritiky) a heslo (Vyžiadaj od tr. učiteľa/učiteľky.)

…prebieha aktivácia…