AKTIVITA 9 (apríl 2020)

AKTIVITA 9: Pracovné listy pre MŠ (apríl 2020)

     Keďže aktivita prebiehala v online priestore počas dištančného vzdelávania, zapojili sa do nej všetci žiaci druhého stupňa. Niektorí žiaci navrhli viacero aktivít, či už vlastnoručne alebo pomocou programov v počítači, kde využili svoje vedomosti z informatiky. Úlohy sme vytlačili a odovzdali deťom do MŠ (koordinátorka), ktoré si ich so svojimi pani učiteľkami pri rôznych učebných činnostiach vypracovali.