AKTIVITA 8 (február 2020)

AKTIVITA 8: Potravinové pyramídy (február 2020)

     Dve krásne potravinové pyramídy, ktoré vyrobili starší žiaci na hodinách technickej výchovy, zdobia naše schodištia. Pyramídy sú vyrobené z dreva a polystyrénu. Modely a kresby potravín pripravili zase mladší žiaci, a tak sa na výrobe týchto pyramíd podieľali všetci žiaci našej školy.