AKTIVITA 7 (december 2019, január, február 2020)

AKTIVITA 7: All about us – eTwinnning – prezentácie a spolupráca so žiakmi z Poľska (december 2019, január, február 2020)

     Spolupracovali sme so žiakmi z Poľska, okrem dopisovania si sme si navzájom predstavili naše školy, aktivity a v neposlednom rade sme priblížili našu prácu v programe Zelená škola prostredníctvom prezentácií.