AKTIVITA 6 (október, november 2019)

AKTIVITA 6: Pokus – Ako vplýva soľ na naše telo? (október, november 2019)

     Ako vplýva soľ na naše telo? Tretiaci z Kolégia Zelenej školy v tomto týždni pozorujú, aké účinky má zvýšená konzumácia soli na živý organizmus. Pokus prebieha na mrkve a jablku. Porovnávame pôsobenie soli, cukru a múky. Prvé výsledky bolo vidno už po 1 hodine!