AKTIVITA 5 (október 2019)

AKTIVITA 5: Prednáška Soľ (september 2019) a exkurzia Solivar Prešov (október 2019)

     Dnes sme slávnostne zapísali naše prváčence do Školskej knižnice. Ako inak – privítali sme ich chlebom a soľou – na motívy slovenskej ľudovej rozprávky „Soľ nad zlato“.  Popri počúvaní rozprávky a ochutnávaní soli sme sa dozvedeli, že nie je všetko zlato, čo sa blyští, a že všetkého veľa škodí. Tretiaci z Kolégia Zelenej školy pre prvákov pripravili zaujímavú prezentáciu o pozitívnych, ale aj negatívnych účinkoch soli na naše zdravie.

     V prvý októbrový deň sa žiaci prvého stupňa zúčastnili exkurzie v meste Prešov, kde navštívili Solivar. Prostredníctvom pútavého výkladu sprievodcu si prešli štyri objekty, konkrétne gápeľ, četerne, varňu František a sklad soli. V rámci exkurzie si taktiež prezreli výstavu s názvom Soľ na svete vo fotografiách. Táto exkurzia bola realizovaná vďaka finančnej podpore obce Trstené pri Hornáde. Chválime žiakov za vzorné správanie a veríme, že im takáto forma učenia poskytla množstvo nových vedomostí a poznatkov prostredníctvom zážitkového učenia.