AKTIVITA 4 (október 2019)

AKTIVITA 4: Súťaž Hovorme o jedle – literárna, výtvarná a fotografická časť (október 2019)

     V týždni od 14. do 18. októbra sa naši žiaci zapojili do súťaže Hovorme o jedle, ktorú každoročne organizuje Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Talent a šikovnosť sme prezentovali v troch oblastiach– výtvarnej súťaži „Chutné maľovanie“, literárnej súťaži „Poznám zdravé potraviny z môjho mesta, či dediny“ a fotografickej súťaži „Očami gurmána“. Táto súťaž sa v našej škole uskutočnila aj v rámci témy Zelenej školy, ktorú sme si zvolili do nasledujúceho certifikačného obdobia – Potraviny. Naše diela sme odoslali a síce sme žiadnu veľkú cenu nezískali, odmenou každému žiakovi bol diplom a poďakovanie za účasť v súťaži.