AKTIVITA 19 (apríl 2021)

AKTIVITA 19: Zasadiť ovocné stromy (apríl 2021)

     V rámci spolupráce s OZ Priatelia trstenskej prírody sme zakúpili ďalšie ovocné stromy miestnej odrody – slivky, hrušky a jablone. Pod vedením p. Olexu si každá trieda zasadila svoj strom. Každoročne si takto rozširujeme náš  ovocný sad.