AKTIVITA 15: Biofarma (február, marec, apríl 2021)

AKTIVITA 15: Biofarma (február, marec 2021 – výroba knižky, apríl 2021 virtuálna exkurzia) 

Naši šikovní tretiaci v rámci tejto aktivity pripravili pekné knižky o Biofarme a starší žiaci „absolvovali“ online exkurziu na biofarme.