AKTIVITA 14 ( marec 2021)

AKTIVITA 14: Potravinové míle ( marec 2021)

     V týždni od 15. marca sa naši žiaci venovali v online priestore ďalšej z naplánovaných aktivít z nášho Environmentálneho akčného plánu. Aktivita s názvom Potravinové míle prebiehala aj na hodinách geografie a na zasadnutí kolégia Zelenej školy. Našim cieľom bolo spoznať cestu vybraných potravín k nám na Slovensko a uvedomiť si dôsledky pre zdravie a životné prostredie, prehĺbiť poznatky o plodinách pestovaných na Slovensku a orientovať sa na mape sveta. Našou úlohou bolo spísať súpis jedál za deň – čo sme jedli a odkiaľ daná potravina/plodina pochádza, vyznačiť krajinu na mape sveta a vypočítať približnú vzdialenosť cesty, ktorú musela prekonať. Následne sme spoločne v diskusii rozprávali o tom ktoré z potravín čo som vyznačil sa dajú vypestovať/vyprodukovať na Slovensku, o koľko by sa znížili potravinové míle, aký význam má vyberať si domáce/lokálne potraviny a aké dôsledky má dovoz potravín na znečisťovanie životného prostredia.