AKTIVITA 13 (december 2020)

AKTIVITA 13: Rovesnícke vzdelávanie „Jeme zdravo?“ (december 2020)

Starší žiaci si online formou pripravili prezentáciu na tému Jeme zdravo?; tieto materiály boli zaslané do škôl ZŠ Valaliky a ZŠ Čaňa.