AKTIVITA 12 (december 2020)

AKTIVITA 12: Rovesnícke vzdelávanie „Zdravá desiata“   (december 2020)

     Žiaci štvrtého ročníka si v rámci rovesníckeho vzdelávania pripravili pre svojich spolužiakov náučnú prezentáciu o zdravej desiate, súčasťou tejto aktivity bola aj živá diskusia žiakov po samotnej prezentácii. Táto prezentácia a video, na ktorom prezentujú boli taktiež zaslané do základnej školy v Čani a vo Valalikoch, kde v rámci spolupráce s tamojšími učiteľmi boli prezentované žiakom z týchto škôl.