AKTIVITA 11 (február 2021)

AKTIVITA 11: Infokampaň (február 2021)

     Starší žiaci pripravili letáky k danej problematike – prečo sa stravovať zdravo, neplytvať potravinami, pestovať lokálne druhy ovocia a zeleniny, nakupovať od miestnych dodávateľov, prečo nekupovať palmový olej a podobne. Štvrtáci letáky rozdávali medzi žiakmi prvého stupňa, ktorí sa už učia v škole a ôsmaci roznášali letáky do schránok obyvateľov v našej obci. Jeden z letákov je umiestnený aj na výveske v obci.  Veríme, že táto aktivita má svoj zmysel a že osloví mnohých ľudí, ktorí aj vďaka poskytnutým informáciám zmenia spôsob myslenia i konania v rámci životného prostredia a starostlivosti oň.