AKTIVITA 10 (máj 2020), (priebežne)

AKTIVITA 10: Spolupráca so školskou jedálňou – rozhovor s p. vedúcou a jedálniček (máj 2020) + zaznamenávanie potravinového odpadu (priebežne)

     Počas celého certifikačného obdobia sa nám veľmi dobre spolupracovalo s našou školskou jedálňou pod vedením pani vedúcej Mgr. Michaely Bramukovej, ktorá bola ochotná a nadšená pre naše aktivity. Rozhovor s ňou pripravili dve žiačky 7. ročníka; tabuľky na zaznamenávanie potravinového odpadu, ktoré pripravili žiaci na hodinách informatiky, vypĺňala pre nás priebežne a pripravila nám podklady potrebné k tomu, aby si žiaci mohli navoliť svoj jedálniček na celý týždeň.